Rekrutacja


 Informacje w sekretariacie szkoły: 91-321-37-07

 

Drodzy Rodzice

dzieci w wieku przedszkolnym

Informujemy o zmianie zasad rekrutacji na rok szkolny 2019/2020 do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Świnoujście.

Rekrutacja dzieci do wyżej wymienionych palcówek zostanie przeprowadzona TYLKO przy wsparciu systemu elektronicznego www.swinoujscie.przedszkola.vnabor.pl

Zatem rodziców/opiekunów prawnych, którzy nie korzystają z komputera i Internetu, zapraszamy do placówki pierwszego wyboru, gdzie pracownicy służą pomocą przy wypełnieniu wniosku w systemie. Po wprowadzeniu danych, wniosek zostanie wydrukowany i przekazany w celu uzupełnienia podpisów obojga rodziców/opiekunów prawnych. Pozostałe zasady pozostają bez zmian.

13 marca 2019 r. rozpoczyna się proces rekrutacji do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych.

Zapewne już Państwo wiedzą, że przy ul. Bydgoskiej 15 budowane jest nowe przedszkole, które zostanie oddane do użytku od 1 września 2019 r.

W związku z tym, że na dzień rozpoczęcia pierwszego etapu rekrutacji Miasto nie będzie posiadać jeszcze pełnej dokumentacji budynku, wszystkich odbiorów poszczególnych prac, nie można uwidocznić tej placówki w systemie rekrutacyjnym. Taka możliwość zaistnieje po oddaniu do eksploatacji przedszkola przy ul. Bydgoskiej 15 – planowany termin odbioru końcowego obiektu: czerwiec br. Z chwilą oddania obiektu do użytkowania, placówka zostanie włączona do naboru w etapie uzupełniającym.

Przypominamy również, że po ogłoszeniu w przedszkolach list dzieci przyjętych i nieprzyjętych, zanim rozpocznie się rekrutacja uzupełniająca, rodzicom dzieci, które nie zostały przyjęte po pierwszym etapie naboru, Prezydent Miasta Świnoujście - zgodnie z przepisami ustawy Prawo oświatowe, ma obowiązek wskazać inne publiczne przedszkole, które może przyjąć dziecko. I już wtedy jednym z przedszkoli z wolnymi miejscami będzie nowa placówka przy ul. Bydgoskiej.

Drodzy Rodzice, aby Wasze dziecko miało zagwarantowane miejsce w placówce przedszkolnej w roku szkolnym 2019/2020, wniosek wraz z kompletem wymaganych dokumentów należy złożyć  w rekrutacji rozpoczynającej się 13 marca 2019 r.

 

Drodzy Rodzice

dzieci kandydujących do klasy I szkoły podstawowej

 

Informujemy o zmianie zasad rekrutacji na rok szkolny 2019/2020 do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Świnoujście.

Zapisy dzieci do wyżej wymienionych palcówek zostaną przeprowadzone TYLKO przy wsparciu systemu elektronicznego www.swinoujscie.podstawowe.vnabor.pl

Zatem rodziców/opiekunów prawnych, którzy nie korzystają z komputera i Internetu, zapraszamy do placówki pierwszego wyboru, gdzie pracownicy służą pomocą przy wypełnieniu wniosku w systemie. Po wprowadzeniu danych, wniosek zostanie wydrukowany i przekazany w celu uzupełnienia podpisów obojga rodziców/opiekunów prawnych.

Pozostałe zasady pozostają bez zmian.

Zapisy rozpoczynają się 15 kwietnia 2019 roku od godziny 8.00

Informacje pod nr telefonu 91 321 37 07 wew. 10