Kalendarz szkoły

KALENDARZ
ROKU SZKOLNEGO 2018/2019

 

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018                   3 września 2018 r.

Zimowa przerwa świąteczna                                                                21 grudnia 2018r. – 01 stycznia 2019r.

Ferie zimowe                                                                                            28 stycznia - 10 lutego 2019 r.

Wiosenna przerwa świąteczna                                                            18 – 23 kwietnia 2019 r.

Egzaminy gimnazjalne (dla oddziałów gimnazjalnych)             10, 11, 12 kwietnia 2019r.

Egzaminy ósmoklasisty                                                        15, 16, 17 kwietnia 2019r. 

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych      22 czerwca 2018r.

 

Dni wolne od zajęć edukacyjnych:  

2 listopada 2018r,

21 grudnia 2018r, 

15, 16, 17 kwietnia 2019r (dla wszystkich klas oprócz 8- piszą egzaminy) 

2 maja 2019r,

19 czerwca 2019r.