OGŁOSZENIE

DZIEŃ 14 PAŹDZIERNIKA- PONIEDZIAŁEK

jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych.

Świetlica czynna w godzinach: 6.30-16.30 w bud A.

Obiady w obu budynkach w godzinach: 11.45-13.45

Noc w bibliotece

5 października w bibliotekach w całej Polsce odbyła się V ogólnopolska Noc Bibliotek pod hasłem „Znajdźmy wspólny język”. Swój udział zgłosiło 1700 bibliotek z całej Polski, między innymi my!!! W tej, czytelniczej akcji, uczestniczyły również biblioteki z amerykańskiego Portland, Santiago de Compostela, z Mississagi w Kanadzie i Streatham Tate Library z Londynu.

My kolejny, piąty raz, świetnie się „bawiliśmy”  sobotni wieczór...Temat tegorocznej edycji zjednoczył uczniów z klas 5,6,7 i 8. Znakomicie spędzaliśmy czas czytając fragmenty ulubionych książek oraz tworząc do nich ilustracje. Ten wspaniały, czarowny i magiczny wieczór (do północy), upłynął nam bardzo szybko i niepostrzeżenie... o wiele za szybko!!! Dlatego wszyscy niecierpliwie czekamy na kolejną Noc Bibliotek.

Akcję honorowym patronatem objęli: Minister Edukacji Narodowej, Biblioteka Narodowa, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Narodowe Centrum Kultury.

Tydzień Zrównoważonego Transportu

W dniach od 16 – 22 września był obchodzony Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu. Dlatego, biblioteka szkolna postanowiła zająć się tym tematem...urządzić pokaz, korzystając z prezentacji multimedialnej i filmów na YouTube-ie – wytłumaczyć. Wcześniej, została przygotowana prezentacja w programie Power Point pod nazwą "22.09. - Dzień bez samochodu"!!!

Read more: Tydzień Zrównoważonego Transportu

A ja w moim domu mam…

Rozwijanie wrażliwości emocjonalnej u dzieci jest jednym z podstawowych celów wyznaczanych przez rodzinę, szkołę i najbliższe otoczenie. Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 6 sugestywnie wyrazili swoją więź z ukochanym zwierzęciem w konkursie plastycznym organizowanym na dwóch etapach edukacyjnych. Młodsi artyści w stu procentach udowodnili, jak ważny jest dla nich ich czworonożny pupil – członek rodziny, który zasługuje na taką samą miłość, uwagę i troskę, jaką darzymy siebie nawzajem.  Na uwagę zasługuje praca Magdy Karpińskiej, która w stylistyce komiksu uwydatniła zwariowaną osobowość swojego milusińskiego psa. Z kolei „Myszka” Zosi Młyńczyk została namalowana w formie kolażu, technice artystycznej polegającej na formowaniu kompozycji z różnych materiałów. Młodsze dzieci chętnie sięgały po pastele olejne i wyklejanki z plasteliny, dzięki czemu na pierwszy plan wysuwał się detal, ulubiona zabawka naszego zwierzaka.

 

Read more: A ja w moim domu mam…

Projekt EFSy

Szanowni Rodzice,

rozpoczynamy rekrutację uczniów do projektu „Indywidualizacja procesu nauczania w Gminie Miasto Świnoujście” .

Projekt realizowany jest przez Gminę Miasto Świnoujście w czterech szkołach: Szkoła Podstawowa nr 2 im. mjra Henryka Sucharskiego, Szkoła Podstawowa nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. kpt. ż. w. Mamerta Stankiewicza, Szkoła Podstawowa nr 6 im. Mieszka I oraz Zespół Szkolno-Przedszkolny, Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana Pawła II.

Głównym celem projektu jest wdrożenie nowoczesnego systemu indywidualnej pracy z uczniami, który ma doprowadzić do wzmocnienia ich zdolności do przyszłego zatrudnienia oraz zdobycia umiejętności poruszania się po rynku pracy. Dzięki projektowi, szkoły biorące w nim udział, zostaną wyposażone w nowoczesne pomoce dydaktyczne oraz specjalistyczny sprzęt do pracowni przedmiotowych, w tym także w sprzęt Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych do prowadzenia zajęć edukacyjnych.

Zapraszamy rodziców do zapoznanie się z treścią Regulaminu uczestnictwa w projekcie, następnie prawidłowe wypełnienie formularza zgłoszeniowego  – dokumenty te są dostępne  w sekretariacie szkoły i na stronie internetowej szkoły: http://www.szkolasp6.pl

Pomocą w wypełnieniu formularza oraz wskazaniu zajęć dodatkowych zgodnych z zainteresowaniami i indywidualnymi potrzebami dziecka, służą wychowawcy klas.

Z chwilą zakwalifikowania się do projektu, uczestnik jest zobowiązany o dostarczenie wypełnionej deklaracji uczestnictwa w projekcie oraz oświadczenia uczestnika o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych – dokumenty te będą dostępne w sekretariacie szkoły i na stronie internetowej szkoły po zakończeniu naboru.

Formularze zgłoszeniowe przyjmujemy do 11 października 2019 roku

Do pobrania:

1.   Formularz Zgłoszeniowy

2.   Wykaz zajęć dodatkowych do wyboru przez uczestników projektu

3.   Deklaracja uczestnictwa w projekcie

4.   Oświadczenie uczestnika

5.   Regulamin uczestnictwa w projekcie

 

 

 

Projekt współfinansowany  jest ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego

 na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 8 Edukacja, Działanie 8.3 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym,

gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym

w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego.