Apel SKW

Dnia 5 grudnia 2016 roku Szkolne Koło Wolontariatu działające w Szkole Podstawowej nr 6 zorganizowało apel poświęcony promocji idei wolontariatu i wizualizacji jego form. Wśród zaproszonych gości znaleźli się Pani Iwona Postułka ze sztabu WOŚP, przedstawiciele Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego, a także dyrekcja SP6 oraz uczniowie klas 4-6 wraz z nauczycielami. Centralnym punktem apelu było przygotowane przez Annę Sidorowicz, Beatę Tysowską i Natalię Gralak, przy wsparciu obsługi technicznej Tomasza Filipiaka, przedstawienie pod tytułem „Mowa serca”. Główne role w przedstawieniu odegrali uczniowie klasy VB.

Przedstawienie poprzedzone zostało wstępem, z którego zaproszeni goście mogli się dowiedzieć czym jest wolontariat, jakie korzyści płyną z pracy wolontariackiej oraz w jakim dniu i miesiącu przypada święto wolontariatu. Treść przedstawienia miała za zadanie ukazania wartości jakie powinny przyświecać człowiekowi żyjącemu wśród innych, uwrażliwić na otaczających nas innych ludzi, a także jak można działać jako wolontariusz. Przedstawienie zostało wzbogacone piosenkami m.in. Dłonie, Kolor serca Majki Jeżowskiej. Na jego zakończenie zaprezentowano krótki filmik pochodzący z sieci p.n. „Wszystko co dajesz – wraca”. Po przedstawieniu młodzi artyści zostali nagrodzeni gromkimi brawami, a następnie głos zabrała szefowa sztabu WOŚP. Wskazała ona na ciężką odpowiedzialna pracę wolontariusza, na cechy jakimi powinien się wyróżniać wolontariusz, ale także na korzyści emocjonalne i społeczne płynące z jego pracy.