Druga prelekcja

Dnia 25 listopada 2016r w Szkole Podstawowej nr 6 w klasie 5b w ramach Szkolnego Klubu Wolontariatu odbyła się kolejna prelekcja dotycząca ustawy o ochronie zwierząt. Zajęcia zostały przeprowadzone przez członków z Fundacji I SEE YOU oraz pracowników Schroniska Dla Bezdomnych Zwierząt: Instruktora Szkolenia Psów, Instruktora Pierwszej Pomocy Zwierząt, Felino oraz Kynoterapeutę Panią Małgorzatę Leda, Panią Anetę Leda i Panią Dalię Sadza. Zajęcia były prowadzone w formie warsztatów, podczas których uczniowie zapoznali się z prawami czworonogów i obowiązkami ich właścicieli i konsekwencjami grożącymi osobom krzywdzącym zwierzęta. Zajęcia wzbogacone o prezentację multimedialną przepisów ustawy (dostosowaną do oczekiwań i możliwości uczniów szkoły podstawowej) okazała się efektywna co potwierdzone zostało poprzez zaangażowanie i chętne uczestniczenie w warsztatach.

 28 listopada 2016r Pani Aneta Leda ponownie odwiedziła klasę 5b i „sprawdziła” wiedzę, jaką pozyskali uczniowie podczas warsztatów. Uczniowie wypadli wyśmienicie, na zakończenie dostali dyplomy uczestnictwa w warsztatach.