Międzynarodowy Dzień bez Przemocy

Trudno uciec od przemocy, jest ona, bowiem wszechobecna – na ulicach, w szkole, w telewizji. Warto, więc stawić jej czoła, reagować, kiedy komuś dzieje się krzywda.

2 października obchodzony był Międzynarodowy Dzień Bez Przemocy. Z tej okazji świnoujscy policjanci spotkali się w ramach akcji "Kreci mnie bezpieczeństwo przez cały rok" z pedagogami szkół na terenie miasta, z którymi omawiali formy i rodzaje przemocy, odpowiedzialność prawną w tym zakresie oraz o możliwych sposobach pomocy dla osób doznających tego typu przestępstw.

220-39586 

Obchodzony 2 października Międzynarodowy Dzień Bez Przemocy ustanowiony został na mocy rezolucji Zgromadzenia Ogólnego ONZ w 2007 roku. Dzień ten jest okazją do rozpowszechnienia przesłania o unikaniu przemocy, również poprzez edukację i zwiększanie świadomości społecznej.

Z tej okazji, a także intensyfikując działania profilaktyczne w obszarze problematyki w obszarze przemocy, jak również promując akcję MSWiA „Kręci mnie bezpieczeństwo przez cały rok szkolny”, świnoujscy policjanci spotkali się z pedagogami w Szkole Podstawowej nr 6 w Świnoujściu. W spotkaniu nie zabrakło także dzielnicowego. Podczas rozmowy policjanci uświadamiali udział Policji w systemie wsparcia i udzielania pomocy pokrzywdzonym. Poinformowali uczestników spotkania o formach i rodzajach przemocy, odpowiedzialności prawnej w tym zakresie oraz o możliwych sposobach niesienia pomocy dla osób doznających tego typu przestępstw. Stróże prawa przybliżyli wiedzę o procedurze "Niebieskich Kart" oraz uświadamiali rolę dzielnicowego w systemie wsparcia ofiar przemocy. 
Uczestnicy spotkań poruszyli problem stosujących przemoc osób nieletnich, które znęcają się w różnej formie nad rówieśnikami oraz o niewydolnych wychowawczo rodzicach. Rozmówcy podkreślali, ze żadna forma przemocy wobec dziecka nie powinna być tolerowana. Uzgodniono algorytm postępowania w przypadku wystąpienia w placówce zjawiska przemocy.

Głównym celem projektu kształtowanie i propagowanie pozytywnych postaw w zakresie bezpieczeństwa wśród uczniów placówek oświatowych, poprzez systematyczne prowadzenie działań profilaktycznych i edukacyjnych. Zwrócono szczególna uwagę na problem osób nieletnich stosujących przemoc, które nieświadomie staja się sprawcami przemocy przez znęcanie się w różnej formie nad rówieśnikami oraz poruszono temat rodziców niewydolnych wychowawczo. W trakcie spotkania jednogłośnie podkreślono, że żadna forma przemocy wobec dziecka nie powinna być tolerowana.

 Pedagog
Gołoś Ewelina