Bohaterowie Kamieni na szaniec wczoraj i dziś

KONKURS

Bohaterowie Kamieni na szaniec wczoraj i dziś

 

Konkurs skierowany jest do uczniów klas VIII- mych oraz 3 klasy gimnazjum.

Cele konkursu:

1. Zainteresowanie losami bohaterów lektury Kamienie na szaniec.

2. Pokazanie, że wartości bohaterów są ponadczasowe (odpowiedzialność, lojalność, patriotyzm, niezłomność w decyzjach, praca nad sobą itp.)

3. Zachęcanie do prezentowania talentów literackich.

4. Kształtowanie umiejętności pisania.

5. Rozwijanie wyobraźni twórczej.

 

Zadania do wykonania:

Konkurs przeprowadzony zostanie w 3 kategoriach:

              ·        prezentacja multimedialna: Obraz okupowanej Warszawy w oparciu o lekturę Kamienie na szaniec,

·        plansza prezentująca głównych bohaterów: Alka, Zośkę i Rudego,

·        praca literacka: opis sytuacji wybranej akcji sabotażowej lub dywersyjnej.

Plansza może być wykonana dowolną techniką, włącznie z fotografią i technikami multimedialnymi. Format pracy: A1

Prace literackie powinny być wydrukami komputerowymi sformatowanymi następująco: [czcionka Arial lub inna równie czytelna, 14 p., odstęp 1,5, tekst wyjustowany, względnie szeroki margines z prawej strony, umożliwiający robienie notatek przez członków jury].

Wszystkie prace konkursowe powinny zawierać  następujące dane: - imię i nazwisko autora, klasę - imię i nazwisko nauczyciela/opiekuna.

Prace zatwierdzone przez nauczyciela prowadzącego proszę składać w świetlicy szkolnej do 23.11.2018r.

 

Organizatorzy;

Joanna Adamska-Hoffa

 

Ewa Kaczmarczyk