Kolędnicy w SP6

W wielu regionach naszej pięknej Polski panuje zwyczaj nawiedzania domów przez kolędników. Uczniowie klasy IIa wraz z Panią Dagmarą Ceroń i ks. Pawłem Olewińskim postanowili zaszczepić tę tradycję na grunt szkolny. W dniu 04.01.2019 po korytarzach, salach lekcyjnych, świetlicy i sekretariacie budynku A przeszedł barwny korowód dzieci z krótkim jasełkowym programem i kolędą na ustach. W tym pochodzie oprócz postaci biblijnych, takich jak Maryja z Dzieciątkiem Jezus, św. Józef, pasterze i aniołowie szły też postaci ludowe: gwiazdor i turoń. Kolędnicy zostali przyjęci bardzo entuzjastycznie zarówno przez personel szkoły jak i przez uczniów!

20190104_095931