Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych

Drodzy Rodzice dzieci przedszkolnych,

Obecnie trwa proces rekrutacji do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych na terenie Miasta Świnoujście.

Zgodnie z zasadami rekrutacji, 15 lipca 2019 r. rozpocznie się rekrutacja uzupełniająca na wolne miejsca w ww. placówkach.

Zgodnie z art. 32 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 ze zm.), Prezydent Miasta wskaże rodzicom inne publiczne przedszkole lub oddział przedszkolny w publicznej szkole podstawowej, które może przyjąć dziecko nie zakwalifikowane do ww. placówek w pierwszym etapie rekrutacji. Nastąpi to do końca czerwca br.

Zapewniamy, że każde dziecko w wieku przedszkolnym, które bierze udział w rekrutacji do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, będzie miało zapewnione w nich miejsce.