Tropiciele przyrody

Uczniowie klasy 2a bawili się w tropicieli przyrody. Na lekcji terenowej w Grodnie badali florę wybrzeża klifowego. Spotkanie rozpoczęło się od zapoznania uczniów z celem zajęć. Potem omówione zostały zagadnienia dotyczące życia w martwym drzewie. Dzieci zostały podzielone na zespoły, otrzymały lupy oraz karty pracy i wyruszyły na plażę. Zauważyliśmy wiele osobników, które szukały pożywienia na plaży m in. lis, dzik, ostrygojad. Porównywaliśmy tropy, mierzyliśmy i obserwowaliśmy napotkane owady. Następnie przeszliśmy w teren leśny gdzie leżące kłody zostały poddane naszej obserwacji. Dzieci zauważyły, że w obumarłym drzewie jest życie. Napotkane zwierzęta to: stonoga, mrówka, żuk, ogniczek, pająk.