Wrzesień

We wrześniu odbywały się zajęcia poświęcone integrowaniu się dzieci, poznawaniu regulaminów świetlicy i stołówki, zasadom bezpiecznego zachowania się na terenie szkoły. Odbył się również konkurs plastyczny „Moje wakacyjne wspomnienia" a także świętowaliśmy „Dzień Chłopaka"