Zasady zachowania na lekcjach online

Drodzy  rodzice i uczniowie

W związku z obecną sytuacją i wprowadzeniem zdalnego nauczania nauczyciele w Szkole Podstawowej nr 6 im. Mieszka I prowadzą pracę za pomocą Dysku Google, aplikacji Discord, komunikatora Skype oraz portalu Edukator.

Służą one do :

  1. prowadzenia zajęć on-line,
  2. zamieszczania materiałów przez nauczycieli,
  3. przesyłania przez nauczycieli zadań i ćwiczeń dla uczniów,
  4. wymiany poglądów związanych z tematami zajęć.

Sposób  i zasady prowadzenia zajęć  określa nauczyciel, a uczniowie mają obowiązek podporządkowania się im.

Podczas zdalnego nauczania obowiązują takie same zasady jak podczas lekcji tradycyjnych.

Zachowujemy kulturę języka, nie używamy wulgaryzmów, szanujemy wypowiedzi innych.

Piszemy konkretne pytania i odpowiedzi.

Zachowanie uczniów podczas zdalnego nauczania będzie brane pod uwagę przy wystawianiu oceny z zachowania.

Podczas nauczania zdalnego prowadzonego za pomocą Dysku Google, aplikacji Discord, komunikatora Skype oraz portalu Edukator, zabrania się:

  1. wklejania linków przez uczniów,
  2. rozmów niezwiązanych z tematyką zajęć,
  3. zamieszczania materiałów, zdjęć  nie związanych z tematyką zajęć
  4. udostępniania  Dysku Google, aplikacji Discord, komunikatora Skype oraz portalu Edukator osobom spoza Szkoły Podstawowej nr 6 im. Mieszka I.

W przypadku łamania powyższych zasad :

  1. nauczyciel może wpisać uwagę  uczniowi do e-dziennika za zakłócanie zajęć, utrudnianie w prowadzeniu zajęć;
  2. administrator strony może zablokować dostęp do aplikacji  dla uczniów  do czasu rozpoczęcia zajęć.

Wobec osób, które będą łamały powyższe zasady będą wyciągane konsekwencje zarówno w szkole jak i prawne.

Dyrektor Szkoły
Sylwia Szostak