1% na szkołę

Dyrekcja, nauczyciele i uczniowie serdecznie dziękują wszystkim darczyńcom, jednocześnie prosimy o  dalsze wspieranie naszej szkoły i wpłacanie 1%  podatku na rzecz naszej szkoły. Dzięki Państwa wsparciu mamy możliwość wzbogacania wyposażenia szkoły w nowoczesne środki dydaktyczne.