Obiady

Od poniedziałku 18 stycznia 2021 r. będą wydawane obiady dla oddziału "0" i klas I - III.
Rodzice uczniów, którzy chcą rozpocząć korzystanie z posiłków od poniedziałku proszeni są o telefoniczną deklarację do piątku 15.01.2021 wyłącznie do godziny 9:30 pod numerem 91 321 37 07 - sekretariat budynek A.

Obiady będą wydawane dla uczniów oddziału 0 i klas 1 – 2 w budynku A, a dla uczniów klas 3 – w budynku B.

Odpłatność za styczeń w wysokości 60 zł można uiścić przelewem na rachunek szkoły do dnia 18.01.2021r. (pod uwagę będą brane jedynie wpłaty zaksięgowane na koncie szkoły do godz. 9:30) lub w kasie szkoły w budynku A w godzinach:

- czwartek, piątek (14-15 stycznia)  od godz. 8:00 do godz. 13:00,

- poniedziałek (18 stycznia)  od godz. 8:00 do godz. 10:00.