Podręczniki na rok szkolny 2021/2022

PODRĘCZNIKI DO ZAKUPU PRZEZ RODZICÓW

NA ROK SZKOLNY 2021/2022

KLASA

PRZEDMIOT

TYTUŁ

PODRĘCZNIKA/AUTOR

WYDAWNICTWO

TYTUŁ

ĆWICZEŃ

Nowy program i podręcznik

PIERWSZA

Religia

 

„Pan Bóg jest naszym Ojcem”(dwie części) redaktor ks. dr Paweł Płaczek

 

              -----------

 

DRUGA

Religia

Chcemy poznać Pana Jezusa” (dwie części) redaktor: ks. dr Paweł Płaczek

 

           ------------

 

Klasa II szkoła podstawowa - program nr AZ-1-01/18
„Chcemy poznać Pana Jezusa” redaktor: ks. dr Paweł Płaczek
Numer podręcznika AZ-12-01/18-PO-1/21 zatwierdzenie z dnia 22.03.2021 r.

TRZECIA

Religia

„ Jezus jest z nami”

Red. ks. Dr J. Czerkawski

E. Kondrak, Wyd. „ Jedność”

 

          -------------

 

CZWARTA

Religia

 

      -----------------------

„Miejsce pełne bogactw”

E.Kondrak, E. Parszewska, Wyd. „Jedność”

 

PIĄTA

Religia

Bóg szuka człowieka (dwie części) Koordynator zespołu autorskiego s. Beata Zawiślak, ks dr Marcin Wojtasik, wyd. Święty Wojciech

---------------------------------

 

SZÓSTA

Religia

Klasa VI SP
„Jezus nas zbawia”(dwie części)  redaktorzy: s. Beata Zawiślak, ks. dr Marcin Wojtasik

 

 

Klasa VI szkoła podstawowa program nr AZ -2-01/18
„Jezus nas zbawia”(dwie części)  redaktorzy: s. Beata Zawiślak, ks. dr Marcin Wojtasik

SIÓDMA

Religia

„ Błogosławieni, którzy szukają

Jezusa” Red. Ks. Dr K. Mielnicki

Wyd. „ Jedność”

 

        --------------------

 

ÓSMA

Religia

„ Błogosławieni, którzy ufają

Jezusowi” Red. Ks. Dr K. Mielnicki

Wyd. „ Jedność”

 

        --------------------

 

 

 

JĘZYK NIEMIECKI

 

 

SZÓSTA

Język niemiecki

Język niemiecki 5 Punkt

Anna Potapowicz, Wyd. WSiP

Zeszyt ćwiczeń, Język niemiecki 5 Punkt

Anna Potapowicz, Wyd. WSiP