OGŁOSZENIE

DYŻURY W ŚWIETLICY 

17.06.2019 - poniedziałek 

Świetlica czynna od 6.30 do 16.30. W tym dniu nie ma lekcji. 

18.06.2019 - wtorek 

Świetlica czynna od 6.30 do 16.30 

Dla uczniów klas I-VIII, III gimnazjum odbywają się dwugodzinne zajęcia z wychowawcą na temat bezpiecznych wakacji. 

19.06.2019 - środa 

Świetlica czynna od 6.30 do 16.30. W tym dniu odbywają się apele z okazji zakończenia roku szkolnego. 

Dla klas I-III od 8.00-10.00 budynek A 

Dla klas IV-V od 10.00-12.00 budynek A 

Dla klas VI-VII od 12.00 - 14.00 budynek B 

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2018/2019 dla klas VIII odbędzie się 17.06.2019 o godzinie 18.00 w MDK, rozdanie świadectw nastąpi 19.06.2019 o godzinie 10.00 w budynku B. 

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2018/2019 dla klas III gimnazjum odbędzie się 18.06.2019 o godzinie 18.00 w MDK, rozdanie świadectw nastąpi 19.06.2019 o godzinie 10.00 w budynku B.

Uroczyste zakończenie roku szkolnego

Uroczystości zakończenia roku szkolnego 19.06.2019r

 środa na sali gimnastycznej 2018/2019

po apelu przejście do sal- rozdanie świadectw

Budynek A- apel godzina 8.00-klasy I-III

 

1A Sala 46

G.Czulak

1B Sala 45

M.Józiak

1C Sala 14

J.Świst

1D Sala 47

E.Wytyk

1E Sala 49

K.Zaworska

2A sala 27

D.Ceroń

2B sala 26

G. Miklar

2C sala 2

S.Kapłaniak

2D sala 28

Jolanta Roszczyk

2E sala 50

Anna Tabaka

3A sala 30

M.Podkaura

Budynek A- apel godzina 10.00-klasy

IV-V

4A Sala 26

S.Widawska-Padykuła

4B sala 47

S. Ciryt, B.Grel

4C sala 50

E.Kaczmarczyk

4D sala 38

B.Wenta

4E sala 52

M.Rusin

4F sala 49

A.Oknińska-Kurzawa,

5A sala 51

Mariola Krasowska

5B sala 40

Anna Ćwik

5C sala 39

Lidia Gawrońska,

5D sala 53

Luiza Podrzuska,

5E sala 41

Lilla Panfiluk

5F sala 2

K. Dydo

 

Uroczystości zakończenia roku szkolnego 19.06.2019r

 środa na sali gimnastycznej 2018/2019

po apelu przejście do sal- rozdanie świadectw

 

Budynek B- apel godzina 12.00-klasy VI-VII

 

6A Sala 33

H.Laps, A.Bartczak

6B Sala 19

N.Gralak- Filowiat

6C Sala 1

B.Stankiewicz

6D Sala 51

T.Filipiak,

7A Sala 36

J.Fronczek-Tomicka

7B Sala 34

Anna Sidorowicz

7C Sala 53

Sebastian Iwaniuk,

7D Sala 49

Żaneta Kamińska

 

Klasy 8 i III gim bez apelu w tym dniu, tylko rozdanie świadectw w salach
o godz.10.00

 

8a- J.Mumot- sala 19

8b-M.Sieczka- sala 30

8c-E.Kapla – sala 37

8d- K.Turosieńska- sala 44

 

3A- A.Rytlewska- Góralska- sala 45

3B-A.Segieda- sala 28 godz. 9.00

3C-E.Saczkow- sala 28

3D- A. Szajer- sala 52

3E-J.Zdroik- sala 50

 

Dzień Profilaktyki i Promocji Zdrowia

18 CZERWCA 2019r

Dzień Profilaktyki i Promocji Zdrowia - ,,Bezpieczne wakacje’’

W tym dniu zaplanowane są dwugodzinne zajęcia z wychowawcą wg harmonogramu:

8.00-9.40

BUDYNEK A

Ia- s.46- G.Czulak

Ib- s.45- M.Józiak

Ic-s. 14-J.Świst

Id-s.47- E. Wytyk

Ie-s.49-K.Zaworska

IIc-s.26-S.Kapłaniak

IId-s.28-J.Roszczyk

IVa-s.30- S.Widawska-Padykuła

IVb-s.2- S.Ciryt

IVc- s.51-E.Kaczmarczyk

IVd-s.53- B.Wenta

Vc- s.50- L.Gawrońska

Vf- s.2 K.Dydo

 

BUDYNEK B

VIb- s.19 N.Gralak- Filowiat

VIc-s.1- B.Stankiewicz

VId-s.51-T.Filipiak

VIIa-s.36-J.Fronczek-Tomicka

VIIb-s.34- A.Sidorowicz

IIIB gim- s.44- A.Segieda

IIIC gim s-.28  E.Saczkow

IIIE gim s. 50 J.Zroik

 

 

9.50-11.40

BUDYNEK A

IIa-s.27- D.Ceroń

IIb-s.26- G.Miklar

IIe-s. 28-A.Tabaka

IIIa-s.27- M.Podkaura

IVe- s. 2 M.Rusin

IVf- s.51 J.Szczuchniak

Va- s. 50- M. Krasowska

Vb- s.40- A. Ćwik

Vd-s.53 L.POdrzuska

Ve- s.39- L.Panfiluk

 

BUDYNEK B

VIa-s.33- H.Laps

VIIc-s.53- S.Iwaniuk

VIId-s.49-Ż.Kamińska

VIIIa-s.19 J.Mumot

VIIIb-s.51 M.Sieczka

VIIIc-s.34 E.Kapla

VIIId-s.36 Ż.Kamińska

IIIA gm- s.44 A.Rytlewska-Góralska

IIID gim- s.52- A.Szajer

Tropiciele przyrody

Uczniowie klasy 2a bawili się w tropicieli przyrody. Na lekcji terenowej w Grodnie badali florę wybrzeża klifowego. Spotkanie rozpoczęło się od zapoznania uczniów z celem zajęć. Potem omówione zostały zagadnienia dotyczące życia w martwym drzewie. Dzieci zostały podzielone na zespoły, otrzymały lupy oraz karty pracy i wyruszyły na plażę. Zauważyliśmy wiele osobników, które szukały pożywienia na plaży m in. lis, dzik, ostrygojad. Porównywaliśmy tropy, mierzyliśmy i obserwowaliśmy napotkane owady. Następnie przeszliśmy w teren leśny gdzie leżące kłody zostały poddane naszej obserwacji. Dzieci zauważyły, że w obumarłym drzewie jest życie. Napotkane zwierzęta to: stonoga, mrówka, żuk, ogniczek, pająk.

Dzień Owada

Uczniowie klas 2a i 2c uczestniczyli w warsztatach z okazji Dnia Owada. Gościliśmy  w naszej szkole przedstawicieli Centrum Współpracy Międzynarodowej „Grodno”. W „Zupełnie innej lekcji przyrody” uczestnicy bawili się w mieszkańców łąk. Część warsztatowa polegała na zaprojektowaniu strojów do odegrania scenki łąkowej. Dzieci zgłębiły swoją wiedzę na temat  życia i zwyczajów niektórych owadów. Poznały wiele ciekawostek na temat pszczół. W drugiej części zajęły się konstrukcją domków dla pszczół murarek. Wykorzystały do tego słomę oraz puste plastikowe butelki. Własnoręcznie wykonane hotele dla owadów zostały umieszczone na domowych balkonach, w ogrodach oraz na działkach ogrodniczych. Uczniowie będą obserwować życie owadów.