Obiady

Od poniedziałku 18 stycznia 2021 r. będą wydawane obiady dla oddziału "0" i klas I - III.
Rodzice uczniów, którzy chcą rozpocząć korzystanie z posiłków od poniedziałku proszeni są o telefoniczną deklarację do piątku 15.01.2021 wyłącznie do godziny 9:30 pod numerem 91 321 37 07 - sekretariat budynek A.

Obiady będą wydawane dla uczniów oddziału 0 i klas 1 – 2 w budynku A, a dla uczniów klas 3 – w budynku B.

Odpłatność za styczeń w wysokości 60 zł można uiścić przelewem na rachunek szkoły do dnia 18.01.2021r. (pod uwagę będą brane jedynie wpłaty zaksięgowane na koncie szkoły do godz. 9:30) lub w kasie szkoły w budynku A w godzinach:

- czwartek, piątek (14-15 stycznia)  od godz. 8:00 do godz. 13:00,

- poniedziałek (18 stycznia)  od godz. 8:00 do godz. 10:00.

OGŁOSZENIE

Od 18 stycznia 2021r. klasy 1-3 wracają do nauki stacjonarnej.

Oddział 0 i klasy 1-2 będą uczyły się w budynku A, a klasy 3 – w budynku B przy ul. Kościuszki 11.

Zgodnie z zaleceniami Ministra Edukacji i Szkolnictwa Wyższego częściowo zmodyfikowany zostanie plan zajęć (inne godziny rozpoczęcia i zakończenia lekcji, inne sale lekcyjne).
Szczegółowe informacje zostaną rozesłane przez dziennik elektroniczny do piątku, 15 stycznia 2021r.

11 listopada

Narodowe Święto Niepodległości jest świętem państwowym w Polsce, obchodzonym corocznie 11 listopada.

W tym dniu świętujemy odzyskanie przez Polskę niepodległości po 123 latach zaborów (1795-1918).

Dla upamiętnienia rocznicy, w Szkole Podstawowej nr 6 im. Mieszka I przedszkolaki uczciły ten dzień wykonując flagę Polski. W ramach kolejnej edycji akcji MEN „Szkoła do hymnu” dzieci odśpiewały „Mazurka Dąbrowskiego”.

Musimy pamiętać o świętach narodowych i dawać dobry, godny naśladowania przykład.

Komunikat

Szanowni Państwo

Od 26 października 2020 r.(poniedziałek) do 8 listopada 2020 r.(niedziela) uczniowie klas 4 – 8 będą uczyli się zdalnie według obowiązującego planu lekcji.

Nauka będzie odbywała się za pomocą aplikacji Teams, instrukcja do logowania znajduje się na stronie szkoły w zakładce u góry. Jeżeli jakieś dziecko nie pamięta swojego hasła prosimy o kontakt mailowy This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Nauka dla dzieci w oddziale przedszkolnym i uczniów klas 1 – 3 pozostaje bez zmian. Lekcje będą odbywały się według obowiązującego planu lekcji.

Świetlica szkolna  dla klas 0 – 3 będzie funkcjonowała bez zmian.

Obiady będą wydawane tylko dla uczniów klas 0 – 3 w budynku A w godzinach od 11:45 do 13:45.

Nadpłata za obiady uczniów klas 4 – 8 może być zaliczona na poczet przyszłych obiadów.

PROJEKT FOLONALDIA

W ramach współpracy Szkoły Podstawowej nr 6 im. Mieszka I w Świnoujściu z Fundacją Motywacja i Działanie, we wszystkich klasach 4 został zrealizowany projekt FONOLANDIA.

Co to jest FONOLANDIA?

FONOLANDIA to pierwszy w Polsce kompleksowo opracowany projekt edukacyjny dotyczący odpowiedzialnego i bezpiecznego korzystania z mediów cyfrowych i urządzeń mobilnych.

Trudno sobie wyobrazić współczesny świat bez telefonów komórkowych, smartfonów, tabletów, komputerów czy Internetu. Media cyfrowe i urządzenia mobilne są obecne w naszym codziennym życiu. Jeśli wykorzystujemy je świadomie i odpowiedzialnie, pomagają nam w pracy i nauce, dostarczają informacji i rozrywki oraz służą do komunikacji. Używane w niewłaściwy sposób, mogą się stać realnym zagrożeniem, zarówno dla dzieci, jak i dorosłych.

Projekt realizowany był w formie cyklicznych spotkań z uczniami.

Warsztatowy charakter zajęć zachęcał wszystkich uczestników do aktywnego udziału.

Więcej informacji na temat badań :  https://dbamomojzasieg.com/pobierz-raport/

PROJEKT FOLONALDIA