Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Karta rowerowa

INFORMACJA DLA RODZICÓW DOTYCZĄCA  EGZAMINU NA KARTĘ ROWEROWĄ

PROCEDURY UZYSKANIA KARTY ROWEROWEJ

Kartę rowerową może uzyskać osoba, która ukończyła 10 lat.

Zajęcia dla uczniów klas 4 przygotowujących się do ubiegania o wydanie karty rowerowej prowadzi nauczyciel techniki . Dla tych dzieci egzamin teoretyczny przeprowadzony zostanie w ramach lekcji techniki.

Dzieci z klas 3 i klas 5-8 musza materiał opanować sami. Dla chętnych będzie wyznaczony termin zaliczenia egzaminu teoretycznego(MAJ}. Po zaliczeniu testów, odbędzie się egzamin praktyczny.{CZERWIEC}

Egzamin teoretyczny dla uczniów szkół podstawowych uznaje się za pozytywny, jeżeli osoba zdająca uzyskała co najmniej 80% punktów możliwych do uzyskania.

Dopiero po zaliczeniu części teoretycznej można przystąpić do części praktycznej egzaminu, który dla uczniów szkół podstawowych przeprowadzany jest w miejscu wyznaczonym przez dyrektora szkoły, umożliwiającym sprawdzenie niezbędnych umiejętności praktycznych. Wynik części praktycznej będzie uznany za pozytywny, jeżeli osoba zdająca prawidłowo wykonała co najmniej 90% manewrów i nie stwarza zagrożenia dla ruchu drogowego.

Po uzyskaniu pozytywnego egzaminu wydawana jest nieodpłatnie  karta rowerowa.

 Zagadnienia do testu na kartę rowerową:

  • droga,
  • zasady poruszania się pieszych w mieście i poza nim,
  • numery alarmowe,
  • obowiązkowe wyposażenie roweru,
  • układy w rowerze i ich części,
  • znaki drogowe poziome i pionowe,
  • manewry na drodze,
  • zasada prawej strony,
  • kolejność przejazdu pojazdów przez skrzyżowanie.

Na stronie brd.edu.pl w ciekawy sposób wyjaśnione są  wszelkie zasady ruchu drogowego. Dostępne są także testy sprawdzające umiejętności. Można tez poćwiczyć na https://brd.edu.pl/brd2/testy/testy.html oraz https://pzm.pl/turnieje/szkola-podstawowa-testy-brd-i-mtm