Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Obiady

OBIADY      ZA      CZERWIEC      2024  
nr konta bankowego:   31  1240  3914  1111  0000  3087 6592
wpłat można dokonywać od dnia     20-05-2024 r.   do dnia    26-05-2024 r.
Uczniowie
-
14
dni
x
8,00
=
112,00
Pracownicy
-
14
dni
x
16,00
=
224,00
Wpłat należy dokonywać  przelewem na konto bankowe:
31 1240 3914  1111 0000 3087 6592,  w tytule przelewu należy wskazać
IMIĘ, NAZWISKO ORAZ KLASĘ UCZNIA. 

 

Przypominamy, że:
 • jest brak możliwości dokonywania odpisów
 • nieterminowe wpłaty spowodują, że uczeń nie będzie zaprowiantowany
 • Szkoła Podstawowa nr 6 - budynek A - catering prowadzi Szkoła Podstawowa nr 4
 • Szkoła Podstawowa nr 6 - budynek B - catering prowadzi Szkoła Podstawowa nr 1
 • nie ma możliwości wpłat za obiady w sekretariacie szkoły

 

 Informujemy, iż na podstawie Uchwały Nr XXIX/233/2020 Rady Miasta Świnoujście z dnia 9 kwietnia 2020 r. z późniejszymi zmianami w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej Centrum Usług Wspólnych w Świnoujściu oraz nadania jej statutu oraz Uchwały Nr XXIX/234/2020 Rady Miasta Świnoujście z dnia 9 kwietnia 2020 r. z późniejszymi zmianami w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi

od 1 marca 2021 roku obsługa administracyjno-księgowa szkół i jednostek oświatowych zostaje przekazana do Centrum Usług Wspólnych Gminy Miasto Świnoujście w Świnoujściu.

W związku z wprowadzeniem obrotu bezgotówkowego w jednostkach oświatowych, zawiadamiamy, iż od dnia 01 marca 2021r. w szkole przestaje funkcjonować kasa.

Wpłaty za obiady dokonywane będą wyłącznie na konto bankowe Szkoły nr 31 1240 3914 1111 0000 3087 6592 zgodnie z regulaminem

Regulamin korzystania z obiadów
w Szkole Podstawowej nr 6 im. Mieszka I
w Świnoujściu
 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
  1. Stołówka szkolna jest miejscem spożywania posiłków przygotowywanych przez kuchnię Szkoły Podstawowej nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Szkolnej 1 w Świnoujściu dla budynku A oraz przez kuchnię szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Narutowicza 10 w Świnoujściu dla budynku B.
  2. Obiady składają się z zupy, drugiego dania i napoju, wydawane są w czasie trwania zajęć dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczych w stołówkach szkolnych budynku A i B, w godzinach od 11:45 do 13:45.
  3. Postanowienia niniejszego regulaminu, ogłoszenia dotyczące stołówki, w tym opłat miesięcznych za posiłki, zamieszczane są na tablicy informacyjnej szkoły oraz na stronie internetowej SP – 6
 2. UPRAWNIENI DO KORZYSTANIA Z OBIADÓW
  1. Warunkiem korzystania z obiadów jest złożenie deklaracji, która obowiązuje cały rok szkolny.
  2. Do korzystania z obiadów w stołówce szkolnej uprawnieni są:
   1. uczniowie SP-6, po uprzedni złożonej „deklaracji obiadowej” – załącznik nr 1
   2. i wnoszący wpłaty indywidualnie wyłącznie na konto bankowe
   3. pracownicy zatrudnieni w SP-6;
   4. uczniowie, których obiady dofinansowane są przez MOPR.
 1. USTALENIE WYSOKOŚCI OPŁAT ZA OBIADY
  1. Ustalone opłaty za obiady wydawane w stołówce SP-6:
   1. opłata za jeden obiad dla ucznia wynosi 8,00 zł
   2. opłata za jeden obiad dla pracowników pedagogicznych SP-6 wynosi 16,00 zł
   3. opłata za jeden obiad dla pracowników niepedagogicznych SP-6 wynosi 16,00 zł
  2. Wysokość opłat za korzystanie z obiadów przez uczniów ustala się w wysokości kosztów produktów wykorzystywanych do przygotowywania posiłków (wsad do kotła).
  3. Wysokość opłat za korzystanie z obiadów przez pracowników ustala się w wysokości kosztów produktów wykorzystywanych do przygotowywania posiłków powiększony o narzut.
  4. W sytuacji wzrostu cen żywności w czasie trwania roku szkolnego dopuszcza się możliwość zmiany wysokości odpłatności, po uprzednim poinformowaniu zainteresowanych.
 2. WNOSZENIE OPŁAT ZA OBIADY
  1. Opłaty za obiady na dany miesiąc przyjmowane są według informacji podawanych na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej SP-6 w zakładce obiady.
  2. Opłatę wnosi się za cały miesiąc z góry.
  3. W przypadku braku wpłaty  uczeń nie będzie mógł korzystać z posiłków.
  4. W celu poprawy płynności środków finansowych między bankami rodziców a bankiem placówki wprowadzony jest następujący termin wpłat za obiady, który obowiązuje cały rok szkolny, tj. od 20-go do 26-go każdego miesiąca poprzedzającego miesiąc zaprowiantowania (w miesiącu lutym od 15-go do 22-go), wpłaty za styczeń przyjmowane są wyłącznie w styczniu.
  5. Wpłat należy dokonać w ustalonych terminach na konto bankowe (w tytule przelewu należy podać imię i nazwisko oraz klasę ucznia). Numer rachunku bankowego: Szkoła Podstawowa nr 6 im. Mieszka I w Świnoujściu 31 1240 3914 1111 0000 3087 6592.
  6. Jednocześnie należy być świadomym, że wpłaty dokonane po terminie (maksymalnie do 5-go każdego miesiąca) spowodują, że uczeń rozpocznie korzystanie z obiadów po złożeniu deklaracji i po dwóch dniach od wpływu należności na konto bankowe szkoły.
 3. ZWROT ZA NIEWYKORZYSTANE OBIADY
  1. Opłata za niewykorzystany posiłek nie podlega zwrotowi.
  2. W przypadku nieobecności ucznia w szkole należy odebrać przygotowany posiłek we własnych pojemnikach w godzinach wydawania obiadów, tj. od 11:45 do 13:45.
  3. O planowanych nieobecnościach ucznia (np. wycieczki, wyjazdy do lekarzy specjalistów) rodzic zobowiązany jest poinformować telefonicznie pracownika szkoły odpowiedzialnego za obiady.
  4. O całkowitej rezygnacji z obiadów należy powiadomić do końca miesiąca poprzedzającego planowaną rezygnację – załącznik nr 2