Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Matematyka

Zakres wymagań na I próbny egzamin ósmoklasisty z matematyki

 1. Obliczenia procentowe
 2. Cechy podzielności przez 2,3,4,5,9,10,100.
 3. Obliczanie prostych wyrażeń arytmetycznych z zastosowaniem ułamków zwykłych oraz kwadratów i sześcianów liczb.
 4. Obliczanie drogi, prędkości i czasu na podstawie wzoru, zamiana jednostek km/h i m/s.
 5. Obliczenia zegarowe na godzinach, minutach, sekundach.
 6. Rachunki pamięciowe na liczbach całkowitych.
 7. Oblicza długości boków figury w układzie współrzędnych.
 8. Oblicza pola figur płaskich np. pole trójkąta, pole trapezu.
 9. Proporcjonalność prosta.
 10. Obliczanie miar kątów w trójkątach i czworokątach.
 11. Zapisywanie wyrażenia algebraicznego na podstawie treści zadania.
 12. Twierdzenie Pitagorasa w zastosowaniu z okręgami.
 13. Obliczanie średniej arytmetycznej kilku liczb.
 14. Rozwiązywanie zadań tekstowych za pomocą równań I stopnia z jedną niewiadomą.
 15. Zamiana jednostek masy.
 16. Obliczanie ułamka z liczby.
 17. Obliczanie pola powierzchni całkowitej oraz objętości prostopadłościanu o danych bokach.