Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Świetlica

Kryteria przyjęcia dziecka do świetlicy w Szkole Podstawowej nr 6 im. Mieszka I w Świnoujście

 

  1. Świetlica w Szkole Podstawowej nr 6 im. Mieszka I w Świnoujściu będzie otwarta dla dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu.
  1. Pierwszeństwo do opieki w świetlicy będą miały dzieci z klas pierwszych i drugich.
  2. W miarę posiadania wolnych miejsc w świetlicy dla klas trzecich, przy przyjęciu dziecka będą brane pod uwagę następujące kryteria w kolejności;
   1. rodzic samotnie wychowujący, czynnie pracujący (zaświadczenie od pracodawcy);
   2. wielodzietność rodziny czynnie pracujących rodziców (3 dzieci i powyżej);
   3. oboje rodziców czynnie pracujących (zaświadczenie od pracodawcy);
   4. niepełnosprawność rodzica;
   5. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata.

 

Poniższe dokumenty należy pobrać, wypełnić elektronicznie i wysłać do 8 września na adres sekretariat1@szkolasp6.pl lub złożyć osobiście w sekretariacie szkoły Budynek A

DOKUMENTY DO POBRANIA

KARTA ZGŁOSZENIA

 „Wychowanie dzieci jest zadaniem, któremu trzeba poświęcić wiele czasu, jeśli nie chce się tracić czasu”.
Jean-Jacques Rousseau


Świetlica otwarta od
poniedziałku do piątku od godziny 6.30 do 16.30


Procedury przyprowadzania i odbierania dziecka ze świetlicy

 1. Dzieci zapisane do świetlicy przyprowadzane i odbierane są przez rodziców/prawnych opiekunów
 2. Wychowankowie mogą być odbierani przez inne osoby upoważnione na piśmie przez rodziców/ prawnych opiekunów. Upoważnienie pozostaje w dokumentacji świetlicy. Może ono zostać w każdej chwili odwołane lub zmienione 
 3. W przypadku odbierania dziecka przez osobę niewskazaną wcześniej, musi ona posiadać pisemne upoważnienie, czytelnie podpisane przez rodziców/ prawnych opiekunów, z aktualną datą. Jeżeli upoważnienie znajduje się w dzienniczku ucznia, dzienniczek zostaje w dokumentacji świetlicy do następnego dnia. 
 4. Rodzice/ prawni opiekunowie ponoszą prawną odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka odebranego ze świetlicy przez upoważnioną przez nich osobę
 5. W przypadku samodzielnego powrotu do domu, dziecko musi posiadać pisemne oświadczenie rodziców/ prawnych opiekunów, którzy wyrażają zgodę na wyjście oraz deklarację, iż ponoszą całkowitą odpowiedzialność za jego bezpieczeństwo
 6. Dziecko odbierane jest ze świetlicy po uprzednim zgłoszeniu wychowawcy świetlicy
 7. Rodzic nie ma możliwości telefonicznego polecenia samodzielnego powrotu dziecka do domu.