ZEBRANIA Z RODZICAMI

 

ZEBRANIA Z RODZICAMI klas I-III budynek A

WTOREK 14.05.2019r

Zebrania klas I-III godzina 17.00 -17.30

 

OA

Karolina Puk

s.15

1A

Gabriela Czulak

s.46

1B

Mariola Józiak

s.45

1C

Jolanta Świst

s.14

1D

Elżbieta Wytyk

s.47

1E

Katarzyna Zaworska

s.49

2A

Dagmara Ceroń

s.27

2B

Gabriela Miklar

s.50

2C

Sylwia Kapłaniak

s.26

2D

Jolanta Roszczyk

s.28

2E

Anna Tabaka

s.38

3A

Małgorzata Podkaura

s.52

ZEBRANIA Z RODZICAMI klas IV-V,  budynek B

WTOREK 14.05.2019r.

Zebrania klas IV-V godzina 17.00 – 17.30

 

4A

Sławomira Widawska-Padykuła

s.30

4B

Barbara Grel

s.34

4C

Ewa Kaczmarczyk

s.19

4D

Bernadeta Wenta

s.29

4E

Monika Rusin

s.44

4F

Anna Oknińska-Kurzawa

s.33

5A

Mariola Krasowska

s.20

5B

Anna Ćwik

s.37

5C

Lidia Gawrońska

s.51

5D

Luiza Podrzuska-

s.28

5E

Lilla Panfiluk

s.49

5F

Karina Dydo

s.36

 

ZEBRANIA Z RODZICAMI klas VI-VIII i III GIM,  budynek B

WTOREK 14.05.2019r.

Zebrania klas IV-V godzina 17.30 – 18:00

 

 

6B

Natalia Gralak-Filowiat

Sala 19

6C

Beata Stankiewicz

Sala 29

6D

Tomasz Filipiak

Sala 51

 

7A

Justyna Fronczek-Tomicka

Sala 36

7C

Sebastian Iwaniuk

Sala 53

7D

Żaneta Kamińska

Sala 49

 

8A

Justyna Mumot

Sala 1

8B

Monika Sieczka

Sala 30

8C

Elżbieta Kapla

Sala 37

8D

Karolina Turosieńska

Sala 44

 

3A

Anna Rytlewska-Góralska

Sala 45

3B

Anna Segieda

Sala 20

3C

Ewa Saczkow

Sala 28

3D

Aleksandra Szajer

Sala 52

3E

Joanna Zdroik

Sala 50

 

Dyrektor Szkoły- S. Szostak

Gabinet dyrektora- bud B

Wicedyrektor Szkoły - K.Nowy-Karasek

Gabinet wicedyrektora- bud A

Wicedyrektor Szkoły - E.Rucińska

Gabinet wicedyrektora- bud B

 

Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych

Drodzy Rodzice dzieci przedszkolnych,

Obecnie trwa proces rekrutacji do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych na terenie Miasta Świnoujście.

Zgodnie z zasadami rekrutacji, 15 lipca 2019 r. rozpocznie się rekrutacja uzupełniająca na wolne miejsca w ww. placówkach.

Zgodnie z art. 32 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 ze zm.), Prezydent Miasta wskaże rodzicom inne publiczne przedszkole lub oddział przedszkolny w publicznej szkole podstawowej, które może przyjąć dziecko nie zakwalifikowane do ww. placówek w pierwszym etapie rekrutacji. Nastąpi to do końca czerwca br.

Zapewniamy, że każde dziecko w wieku przedszkolnym, które bierze udział w rekrutacji do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, będzie miało zapewnione w nich miejsce.

Informacja dla rodziców

Od dnia 29.04.2019 r. wszyscy uczniowie przychodzą do szkoły zgodnie z planem lekcyjnym.

Informacja dla rodziców

Od dnia 08.04.2019r. nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 6 im. Mieszka I przystąpili do akcji strajkowej. Strajk jest bezterminowy.

W budynku A przy ul. Staszica 17 w świetlicy szkolnej będą zapewnione zajęcia dla uczniów, których rodzice złożyli deklarację o potrzebie opieki.

Obiady dla uczniów, którzy mają opłacone posiłki w miesiącu kwietniu od 08.04.2019r. wydawane w godzinach 12:00 – 14:00.

Świetlica szkolna

W dniach 18, 19 i 23 kwietnia 2019 roku świetlica szkolna czynna w budynku A
w godzinach od 7:00 do 16:00