Kangur Matematyczny

KANGUR MATEMATYCZNY 2020 - PRZEZ INTERNET

Informujemy, że tegoroczna edycja Międzynarodowego konkursu KANGUR MATEMATYCZNY odbędzie się internetowo - poprzez Platformę Dzwonek.pl.

Konkurs zostanie poprzedzony konkursem próbnym. W tabeli podajemy terminy i godziny obu konkursów dla poszczególnych grup wiekowych (kategorii).

 

kategoria

Konkurs próbny

Konkurs KANGUR MATEMATYCZNY 2020

KADET (klasy 7 i 8)

25 maja, godz. 14.15

2 czerwca (wtorek), godz. 16.45

BENIAMIN (klasy 5 i 6)

25 maja, godz. 17.15

3 czerwca (środa), godz. 17.15

MALUCH (klasy 3 i 4)

26 maja, godz.14.15

4 czerwca (czwartek), godz. 16.45

ŻACZEK (klasy 2)

26 maja, godz. 16.45

5 czerwca (piątek), godz. 16.45

 

Konkurs będzie trwał 90 minut.

Uczestnicy konkursu proszeni są o zapoznanie się z Instrukcją dla uczestników konkursu znajdującą się na stronie Organizatora: kangur-mat.pl.

Szkolny Koordynator Konkursu do dnia 22 maja roześle za pośrednictwem wychowawców uczniom startującym w konkursie następujące informacje: kategorię, w jakiej startuje uczestnik, nazwę użytkownika (login) oraz hasło, za pomocą których trzeba się będzie zalogować na Platformę Dzwonek.pl. Prosimy, aby uczniowie od razu po otrzymaniu loginów i haseł zalogowali się na swoje konta konkursowe i uzupełnili dane osobowe.

Szkolny Koordynator Konkursu

 

Ogłoszenie

Szanowni Rodzice uczniów klas 1-3,

od 25 maja 2020 r. umożliwiamy udział uczniów klas 1-3 w zajęciach opiekuńczo–wychowawczych z możliwością zajęć dydaktycznych w naszej szkole na zasadach zgodnych z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Edukacji Narodowej.

W związku z tym, w nieprzekraczalnym terminie do wtorku 19 maja 2020r. do godziny 12.00 prosimy o przekazanie wychowawcom informacji mailowej, które dziecko klas 1-3 będzie korzystało z wyżej wymienionych zajęć na terenie szkoły.

Jednocześnie od 25 maja 2020r szkoła organizuje zajęcia świetlicowe dla uczniów, których rodzice w nieprzekraczalnym terminie do wtorku 19 maja 2020r. do godziny 12.00 przekażą mailowo wychowawcom informację o potrzebie korzystania ze świetlicy szkolnej.

 Wytyczne GIS, MZ, MEN dla szkół pod linkiem

 https://www.gov.pl/web/edukacja/wytyczne-gis-mz-i-men

Dyrektor Szkoły Sylwia Szostak

Zasady zachowania na lekcjach online

Drodzy  rodzice i uczniowie

W związku z obecną sytuacją i wprowadzeniem zdalnego nauczania nauczyciele w Szkole Podstawowej nr 6 im. Mieszka I prowadzą pracę za pomocą Dysku Google, aplikacji Discord, komunikatora Skype oraz portalu Edukator.

Służą one do :

  1. prowadzenia zajęć on-line,
  2. zamieszczania materiałów przez nauczycieli,
  3. przesyłania przez nauczycieli zadań i ćwiczeń dla uczniów,
  4. wymiany poglądów związanych z tematami zajęć.

Sposób  i zasady prowadzenia zajęć  określa nauczyciel, a uczniowie mają obowiązek podporządkowania się im.

Podczas zdalnego nauczania obowiązują takie same zasady jak podczas lekcji tradycyjnych.

Zachowujemy kulturę języka, nie używamy wulgaryzmów, szanujemy wypowiedzi innych.

Piszemy konkretne pytania i odpowiedzi.

Zachowanie uczniów podczas zdalnego nauczania będzie brane pod uwagę przy wystawianiu oceny z zachowania.

Podczas nauczania zdalnego prowadzonego za pomocą Dysku Google, aplikacji Discord, komunikatora Skype oraz portalu Edukator, zabrania się:

  1. wklejania linków przez uczniów,
  2. rozmów niezwiązanych z tematyką zajęć,
  3. zamieszczania materiałów, zdjęć  nie związanych z tematyką zajęć
  4. udostępniania  Dysku Google, aplikacji Discord, komunikatora Skype oraz portalu Edukator osobom spoza Szkoły Podstawowej nr 6 im. Mieszka I.

W przypadku łamania powyższych zasad :

  1. nauczyciel może wpisać uwagę  uczniowi do e-dziennika za zakłócanie zajęć, utrudnianie w prowadzeniu zajęć;
  2. administrator strony może zablokować dostęp do aplikacji  dla uczniów  do czasu rozpoczęcia zajęć.

Wobec osób, które będą łamały powyższe zasady będą wyciągane konsekwencje zarówno w szkole jak i prawne.

Dyrektor Szkoły
Sylwia Szostak

 

OGŁOSZENIE

Drodzy Rodzice i Uczniowie

Podstawa zdalnego nauczania, to komputer lub inne urządzenie elektroniczne (tablet, telefon) i dostęp do Internetu. Dzięki nim zajęcia szkolne można poprowadzić online.

Nauczyciele będą kontaktowali się z rodzicami i uczniami za pośrednictwem:

·        e-dziennika

·        poczty elektronicznej – każdy nauczyciel ma adres służbowy składający się z pierwszej litery imienia
i nazwiska bez polskich znaków, pisane razem + @sp6swinoujscie.pl np.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

·        komunikatorów internetowych np. Messenger lub WhatsApp (opcjonalnie)

·        platformy edukacyjnej np. edukator.pl lub innej podanej przez nauczyciela (opcjonalnie)

·        w innej formie wskazanej przez nauczyciela.

Od poniedziałku 23.03.2020 r. do odwołania uczniowie mają obowiązek realizować lekcje zdalnie zgodnie
z planem na dany dzień (nie dotyczy basenów).

Nie później niż do godziny 9.00 każdego dnia nauczyciele prześlą zagadnienia na dany dzień i przedmiot. Od godziny 9.00 do 14.00 w razie pytań lub wątpliwości będzie można kontaktować się z nauczycielami przez wyżej wymienione kanały komunikacji.

Każdy uczeń powinien mieć zapewnione stanowisko nauki: biurko, komputer/tablet lub telefon z dostępem do Internetu. Nauka powinna odbywać się w wywietrzonym pomieszczeniu. Rekomendujemy wyznaczenie stałych godzin nauki (najlepiej przedpołudniowych i wczesnych popołudniowych). W czasie nauki uczniowie powinni mieć regularne 10 – 15-to minutowe przerwy. Rozpoczęcie nauki nie powinno być poprzedzone graniem w gry komputerowe.

Zalecamy aby urządzenia, na których pracują uczniowie były zabezpieczone przed dostępem do niewłaściwych treści (np. włączona kontrola rodzicielska).

W celu wsparcia dzieci w okresie zdalnego nauczania prosimy o kontrolowanie czy uczniowie systematycznie wykonują zadania oraz pomoc we właściwym zaplanowaniu pracy (np. zadania od najłatwiejszych do najtrudniejszych, wyznaczanie małych, osiągalnych dla dziecka celów). Jeżeli Państwo nie mogą być obecni podczas zdalnej nauki dziecka prosimy o monitorowanie czy wykonuje ono zadania. (np. poprzez telefon z pracy lub rozmowę po powrocie do domu).

Prosimy chwalić dzieci za systematyczność i samodzielność.

Wspieraj, ale nie wyręczaj!