OGŁOSZENIE

Drodzy Rodzice i Uczniowie

Podstawa zdalnego nauczania, to komputer lub inne urządzenie elektroniczne (tablet, telefon) i dostęp do Internetu. Dzięki nim zajęcia szkolne można poprowadzić online.

Nauczyciele będą kontaktowali się z rodzicami i uczniami za pośrednictwem:

·        e-dziennika

·        poczty elektronicznej – każdy nauczyciel ma adres służbowy składający się z pierwszej litery imienia
i nazwiska bez polskich znaków, pisane razem + @sp6swinoujscie.pl np.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

·        komunikatorów internetowych np. Messenger lub WhatsApp (opcjonalnie)

·        platformy edukacyjnej np. edukator.pl lub innej podanej przez nauczyciela (opcjonalnie)

·        w innej formie wskazanej przez nauczyciela.

Od poniedziałku 23.03.2020 r. do odwołania uczniowie mają obowiązek realizować lekcje zdalnie zgodnie
z planem na dany dzień (nie dotyczy basenów).

Nie później niż do godziny 9.00 każdego dnia nauczyciele prześlą zagadnienia na dany dzień i przedmiot. Od godziny 9.00 do 14.00 w razie pytań lub wątpliwości będzie można kontaktować się z nauczycielami przez wyżej wymienione kanały komunikacji.

Każdy uczeń powinien mieć zapewnione stanowisko nauki: biurko, komputer/tablet lub telefon z dostępem do Internetu. Nauka powinna odbywać się w wywietrzonym pomieszczeniu. Rekomendujemy wyznaczenie stałych godzin nauki (najlepiej przedpołudniowych i wczesnych popołudniowych). W czasie nauki uczniowie powinni mieć regularne 10 – 15-to minutowe przerwy. Rozpoczęcie nauki nie powinno być poprzedzone graniem w gry komputerowe.

Zalecamy aby urządzenia, na których pracują uczniowie były zabezpieczone przed dostępem do niewłaściwych treści (np. włączona kontrola rodzicielska).

W celu wsparcia dzieci w okresie zdalnego nauczania prosimy o kontrolowanie czy uczniowie systematycznie wykonują zadania oraz pomoc we właściwym zaplanowaniu pracy (np. zadania od najłatwiejszych do najtrudniejszych, wyznaczanie małych, osiągalnych dla dziecka celów). Jeżeli Państwo nie mogą być obecni podczas zdalnej nauki dziecka prosimy o monitorowanie czy wykonuje ono zadania. (np. poprzez telefon z pracy lub rozmowę po powrocie do domu).

Prosimy chwalić dzieci za systematyczność i samodzielność.

Wspieraj, ale nie wyręczaj!  

Komunikat

Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych

Od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak                              i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych. To decyzja Ministra Edukacji Narodowej wynikająca z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa.

Lekarze, specjaliści, eksperci WHO wskazują, że wprowadzenie odpowiednich i odpowiedzialnych działań może ograniczyć rozprzestrzenianie się wirusa. Obecna sytuacja epidemiologiczna w Polsce może zagrozić zdrowiu obywateli. Dlatego na podstawie tzw. specustawy Minister Edukacji Narodowej przygotował rozporządzenie, które czasowo ogranicza funkcjonowanie jednostek systemu oświaty na obszarze całej Polski.

Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

Zawieszenie zajęć dotyczy przedszkoli, szkół i placówek oświatowych (publicznych i niepublicznych), z wyjątkiem: 

 • poradni psychologiczno-pedagogicznych;
 • specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych;
 • młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków wychowawczych, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych;
 • przedszkoli i szkół w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej;
 • szkół w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich;
 • szkół przy zakładach karnych i aresztach śledczych.

Rodzicu,

 • ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne Twoje i Twojego dziecka, zajęcia zostaną zawieszone od 12 marca br. W przedszkolach i szkołach podstawowych 12 i 13 marca br. będą jeszcze prowadzone działania opiekuńcze;
 • zachęcaj dziecko do samodzielnej nauki w czasie gdy nie będzie lekcji w szkole. Ministerstwo Edukacji Narodowej na platformie epodręczniki.pl. udostępnia szereg materiałów edukacyjnych, które pozwalają uzupełnić, ugruntować i poszerzyć wiedzę. Dostęp do tych zasobów jest bezpłatny;
 • jeśli masz dziecko w wieku do 8 lat, przysługuje Ci zasiłek opiekuńczy do 14 dni. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie internetowej ZUS;
 • przekaż osobom, które będą opiekować się Twoim dzieckiem, podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny;
 • rygorystycznie przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz;
 • śledź na bieżąco komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyłane przez dyrektora szkoły.

Uczniu,

 • pamiętaj o swoim bezpieczeństwie w domu. Unikaj miejsc, gdzie są duże skupiska ludzi (np. komunikacja publiczna, kino, teatr, centra handlowe);
 • przerwa w funkcjonowaniu Twojej szkoły nie powinna oznaczać dni wolnych od nauki;
 • odpowiedzialnie wykorzystaj czas zawieszenia zajęć w Twojej szkole. Przeczytaj ulubioną książkę, spróbuj uzupełnić swoje wiadomości lub rozwijaj kompetencje. Skorzystaj przy tym               z darmowej platformy epodreczniki.pl i materiałów rekomendowanych przez Twojego nauczyciela;
 • przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz.

Platforma epodreczniki.pl i materiały do samodzielnej nauki

Zachęcamy nauczycieli, aby w najbliższym czasie wspierali uczniów w nauce i przekazywali materiały do samodzielnej pracy w domu. Szczególnie prosimy o objęcie opieką uczniów, którzy przygotowują się do tegorocznego egzaminu ósmoklasisty, maturalnego oraz zawodowego i udostępnienie im niezbędnych materiałów.   

Rekomendujemy wykorzystanie w tym celu następujących rozwiązań:

 • dziennik elektroniczny;
 • strona internetowa szkoły, przedszkola, placówki oświatowej;
 • mailing do rodziców, a w przypadku uczniów starszych wysyłanie materiałów bezpośrednio do młodzieży.

Na platformie Ministerstwa Edukacji Narodowej epodreczniki.pl udostępniliśmy e-materiały do wykorzystania przez nauczycieli lub do samodzielnej nauki przez uczniów. Epodręczniki.pl to biblioteka bezpłatnych, sprawdzonych, zgodnych z aktualną podstawą programową materiałów edukacyjnych.

Jak się zabezpieczyć przed koronawirusem?

 • Często myj ręce przy użyciu mydła i wody.
 • Przy kasłaniu i kichaniu zakrywaj usta i nos. Zachowaj co najmniej metr odległości od osób, które kaszlą i kichają.

Osoby wracające z regionów zarażonych koronawirusem powinny powiadomić o tym telefonicznie stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłosić się do oddziału obserwacyjno-zakaźnego. Więcej informacji dotyczących koronawirusa na stronie: gov.pl/koronawirus

Podejrzewasz u siebie koronawirusa? Zadzwoń pod numer 800 190 590!

Bezpłatna infolinia NFZ jest czynna całą dobę, przez 7 dni w tygodniu. Wykwalifikowani konsultanci poinformują Cię, co zrobić, by otrzymać pomoc.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

OGŁOSZENIE

Szanowni Państwo

W dniach 12 – 13 marzec 2020 r. w szkole będą zajęcia opiekuńczo wychowawcze dla dzieci, które nie będą miały zapewnionej opieki w domu. Jeżeli mogą Państwo zapewnić opiekę swoim dzieciom bardzo proszę już od jutra pozostawić je w domu i nie przyprowadzać do szkoły.

Od dnia 16 marca do 25 marca 2020 r. zgodnie z wytycznymi szkoła zostaje zamknięta w tym czasie nie będą odbywać się żadne zajęcia lekcyjne dla dzieci.

W czasie trwania zawieszenia zajęć szkolnych nauczyciele poprzez dziennik elektroniczny prześlą zagadnienia i zadania do wykonania przez dzieci.

Obiady w budynku A będą wydawane tylko jutro czyli 12 marca. Natomiast w budynku B w czwartek i piątek tj. 12-13.03.2020. Od 16-25.03 obiady nie będą wydawane. Wniesiona opłata przejdzie na miesiąc następny.

 

Z poważaniem
Dyrektor Szkoły
Sylwia Szostak

Spotkanie z Krzysztofem Chomiczem

6 marca uczniowie klas 6B i 6F wzięli udział w spotkaniu autorskim ze znanym świnoujskim fotografem przyrody Panem Krzysztofem Chomiczem. Podczas spotkania obejrzeli premierową projekcję najnowszego filmu Pana Krzysztofa Chomicza poświęconego kormoranom. Uczniowie mieli również możliwość zadania naszemu gościowi pytań związanych z jego pasją czyli fotografowaniem
i filmowaniem ptaków.