Konkurs Pięknego Czytania

21 maja 2021r. w naszej szkole odbył się Szkolny Konkurs Pięknego Czytania dla uczniów klas II. Celem konkursu było propagowanie kultury czytelniczej, kształtowanie umiejętności pięknego czytania, popularyzacja książek dla dzieci, uczenie rywalizacji w przyjaznej atmosferze. Konkurs składał się z dwóch części. Podczas pierwszej z nich, uczestnicy czytali wybrany przez siebie fragment prozy. W części drugiej czytali wylosowany tekst przygotowany przez organizatorów. Reprezentanci klas świetnie pokazali swoje umiejętności. Z przyjemnością słuchało się fragmentów prozy  czytanych przez dzieci. Jury brało pod uwagę następujące elementy: płynność czytania, wyrazistość, poprawność i interpretację. Po naradzie jury w składzie pani Ilona Giza, B.Grel, M.Józiak i K. Zięcina –Wilk. Miano Mistrza Pięknego Czytania zdobyło aż dwoje uczniów.

Hanna Kierba z kl 2b i Igor Majchrzak z kl.2d

Konkurs Pięknego Czytania 2021

Konkurs ekologiczny

Dnia 22.04.2021r. odbył się konkurs ekologiczny z okazji ŚWIATOWEGO DNIA ZIEMI pt. ,,Jak dbam o naszą planetę ”. Konkurs przeznaczony był dla klas 0-III.

Celem konkursu było:

 ·        rozbudzanie twórczej inwencji dziecka i kreatywności;

 ·        rozwijanie indywidualnych zdolności plastycznych;

 ·        budzenie zainteresowania różnymi technikami plastycznymi;

 ·        kształtowanie postawy proekologicznej.

 Jury w składzie p.Katarzyna Zięcina- Wilk i p. Ilona Giza wyłoniło zwycięzców:

Dzień Ziemi

 

Read more: Konkurs ekologiczny

Zebrania z rodzicami

Zebrania z rodzicami odbędą się 11 maja 2021r (klasy I-IV) oraz 12 maja 2021r (klasy V-VIII), poprzez platformę TEAMS o godzinie 17.00

Pamiętamy...

Dnia 3 maja br. uczniowie naszej szkoły pod opieką nauczycieli historii Pana Roberta Srzedzińskiego oraz Pana Tomasza Filipiaka złożyli kwiaty pod Pomnikiem "Bohaterom Walki o Niepodległość" na Placu Słowiańskim. W ten sposób upamiętnili 230-tą rocznicę uchwalenia Konstytucji 3-ego Maja, pierwszej w Europie, drugiej na świecie.