Rada rodziców

Pracą Rady Rodziców kieruje Zarząd.

ZARZĄD RADY RODZICÓW

  • PRZEWODNICZĄCY – Joanna Rojczyk
  • ZA-CA PRZEWODNICZĄCEJ – Dominika Cieślik
  • SKARBNIK – Magdalena Żarów
  • SEKRETARZ – Żaneta Trzcińska

Kontrolę nad finansami sprawuje Komisja Rewizyjna

KOMISJA REWIZYJNA

  • PRZEWODNICZĄCA – Aneta Ciechanowska
  • CZŁONEK KOMISJI – Katarzyna Nicowska
  • CZŁONEK KOMISJI – Grzegorz Smoliński

PODEJMOWANE DZIAŁANIA

 Zarząd RR planuje we wrześniu działania, które po zatwierdzeniu przez Radę Rodziców są realizowane przez cały rok.

Współpracując z Radą Pedagogiczną i Samorządem Uczniowskim dokładamy swoją cegiełkę do tego, by szkoła poza przekazem wiedzy starała się kształtować właściwe postawy moralne w stosunku do najbliższego środowiska, drugiego człowieka i samych siebie. Współorganizujemy imprezy otwarte dla lokalnego środowiska, tj.: Święto Patrona Szkoły, Dzień Europejczyka, Festyn Rodzinny.

Wspólnie z nauczycielami zabiegamy, by szkoła była miejscem przyjaznego spotkania dzieci o różnym stopniu rozwoju psychofizycznego i zróżnicowanej sytuacji materialnej ich rodzin. Organizujemy konkursy oraz turnieje wiedzy i sportowe, na które staramy się zapewnić ciekawe nagrody. Dofinansowujemy wyjazdy na wycieczki.

Pukamy do wielu drzwi, by znaleźć sponsorów wspomagających nasze działania.

 

konto Rady Rodziców: PKO BP O/ŚWINOUJŚCIE 77 1020 4870 0000 5202 0053 8942