Prelekcja

ZOBACZ ZDJĘCIA

Na zaproszenie opiekuna Szkolnego Klubu Wolontariatu - dnia 13 października 2016r. uczniów klasy 5b odwiedziły: Pani Aneta Leda i Pani Dalia Sadza - terapeutki kynoterepii, felinoterapii, ze Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt.
       W trakcie spotkania uczniowie wysłuchali prelekcji, z której dowiedziały się czym jest zooterapia, felinoterapia oraz dogoterapia. Poznały cechy jakie wyróżniają zwierzęta, które mogą być wykorzystywane w tego typu terapiach oraz zasady i zastosowanie omawianych terapii. Zajęcia miały też charakter praktyczny, albowiem panie terapeutki przyniosły ze sobą dwa kotki: Koksika i Dżez.
           Dzieci zapoznały się z kotkami i po wcześniejszej prelekcji trafnie wskazały kotka, który nadaje się do felinoterapii. Na zakończenie zajęć uczniowie zadawali pytania dotyczące czworonogów dotyczące zasad ich karmienia, wieku życia, zajęcia odbyły się w czasie trwania lekcji godziny wychowawczej i były dużym przeżyciem dla uczniów oraz źródłem wiedzy dla ewentualnych przyszłych wolontariuszy.