Rekrutacja

 

Drodzy Rodzice

 dzieci w wieku szkolnym

Informujemy o zasadach rekrutacji na rok szkolny 2021/2022 do klas I szkół głównych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Świnoujście.

Rekrutacja dzieci do wyżej wymienionych palcówek zostanie przeprowadzona TYLKO przy wsparciu systemu elektronicznego www.swinoujscie.podstawowe.vnabor.pl

Rodziców / opiekunów prawnych, którzy nie szukają wyboru w systemie.

Proces rekrutacji uzupełniającej do szkół podstawowych rozpoczyna się 19 kwietnia 2021 o godzinie 8.00, kończy 23 kwietnia 2021 o godzinie 15.00

Wydrukowany i podpisany wniosek należy dostarczyć do placówki do 23 kwietnia 2021 do godziny 15.00

Informacje pod numerem telefonu 91 321 37 07 wew.10 

 

Drodzy rodzice dzieci biorący udział

w rekrutacji do szkół przedszkoli i klas

 

W związku z sytuacją epidemiologiczną i ograniczaniem przemieszczania się, Minister Edukacji Narodowej, rozporządzenie z dnia 25 marca 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie poprawek w okresie przejściowym systemów operacyjnych oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 530) wprowadził możliwość użycia listy kandydatów z odpowiednimi usługami rekrutacyjnymi (zakwalifikowanych) / niezakwalifikowanych oraz nieprzyznanych) także na stronach internetowych jednostek oświatowych, które biorą udział w rekrutowaniu dzieci i młodzież do swoich placówek.

Niedopuszczalne, że ustawowy zakwalifikowania / niezakwalifikowania oraz późniejszym okresie rozwoju / nieprzyjęcia dziecka do przedszkola lub szkoły, można sprawdzić logując się na konto w systemie rekrutacyjnym, gdzie będą dostępne informacje. Dodatkowo, dodatkowo, który podał adres e-mail przy wypełnianiu przyjęcia do placówki, dostanie powiadomienie na skrzynkę mailową o statusie zakwalifikowania / niezakwalifikowania (wymagane / nieprzyjęcia).  

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy placówek.

 

Drodzy Rodzice

dzieci kandydujących do klasy I szkoły podstawowej

W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną, proces rekrutacji do I publicznej szkoły podstawowej odbyć klasy się w sposób umożliwiający wykorzystanie innych metod dostarczenia dokumentów wizyta osobista rodziców w placówce.

Zgodnie z zaleceniami Ministra Edukacji Narodowej, pismo nr DKO-WOK.4030.39.2020.MŁ z dnia 17 marca 2020 r., Słowo się możliwość dostarczenia dokumentów w procesie rekrutacji jak niżej:

  1. przesłanie zeskanowanych dokumentów (wraz z widocznymi podpisami rodziców / opiekunów prawnych) na skrzynkę mailową placówki lub ePUAPem,
  2. wykonanie zdjęcia dokumentów telefonem komórkowym (wraz z widocznymi podpisami rodziców / opiekunów prawnych) i przesłanie na skrzynkę mailową placówki lub ePUAPem,
  3. dostarczenie i pozostawienie dokumentów w skrzynce / urnie udostępniona przed zakupem do placówki.

Dodatkowych informacji udzielą pracownicy placówek.

 

Po ustaniu zagrożenia uzupełnienie dokumentacji w postaci papierowej.