Zebrania z rodzicami

Harmonogram zebrań z rodzicami

 

  MIESIĄC TEMATYKA
1. WRZESIEŃ

Spotkanie z wychowawcą:
- zapoznanie rodziców z planem lekcji, planem wychowawczym szkoły, wymogami programowymi, kryteriami ocen z zachowania i wewnątrzszkolnym systemem oceniania.
- wybór trójek klasowych
- wysokość składek na ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków i komitetu rodzicielskiego.
- stypendia socjalne
- opinie psychologiczno-pedagogiczne
- informacje o zewnętrznym egzaminie gimnazjalnym
- informacja o projekcie edukacyjnym

2. LISTOPAD

Spotkanie z wychowawcą:
- informacja o wynikach w nauce i zachowaniu "Drzwi otwarte". Obecność nauczycieli obowiązkowa.

3. STYCZEŃ LUTY

Oceny semestralne z przedmiotów i zachowania. Podsumowanie wyników w nauce i zachowaniu za I semestr. Informacje o zewnętrznym egzaminie gimnazjalnym. Pedagogizacja rodziców.

4. KWIECIEŃ

Spotkanie z wychowawcami. Bieżące problemy wychowawcze.
Zapoznanie rodziców z regulaminem egzaminu klasyfikacyjnego i poprawkowego. 
Warsztaty.

5. MAJ

Spotkanie z wychowawcą "Drzwi otwarte" - obecność wszystkich nauczycieli obowiązkowa. Preorientacja zawodowa.
Pedagogizacja rodziców.