Zebrania z rodzicami

Harmonogram zebrań z rodzicami 2020/2021

 

MIESIĄC

TEMATYKA

16 września 2020 – budynek A

17 września 2020 -  budynek B

·        Zapoznanie rodziców z Koncepcją Pracy Szkoły

·        WZO

·        Regulaminem oceniania zachowania

·        Działalnością i funkcjonowaniem szkoły

·        Informacja o sprawdzianie ósmoklasisty

·        Funkcjonowanie dziennika elektronicznego

·        Przedstawienie planu wychowawczo – profilaktycznego

·        Zapoznanie z ofertą zajęć pozalekcyjnych

·        Wybór trójek klasowych

·        Informacja o składce na ubezpieczenie

05 listopada 2020  – budynek A

06 listopada 2020  -  budynek B

·        Spotkanie z wychowawcą – informacja o wynikach w nauce i zachowaniu, o terminach klasyfikacji

·        Pedagogizacja rodziców

·        Spotkania z nauczycielami przedmiotu

grudzień

·        Spotkanie z wychowawcą – informacja o zagrożeniach

12 stycznia 2021 – budynek A

13 stycznia 2021 -  budynek B

·        Spotkanie z wychowawcą – informacja o ocenach semestralnych. Podsumowanie wyników w nauce i zachowaniu.

·        Informacja o osiągnięciach szkoły i przedsięwzięciach.

·        Informacja o sprawdzianie ósmoklasisty

09 marca 2021 – budynek A

10 marca 2021 -  budynek B

·        Spotkanie z wychowawcą – informacja o wynikach w nauce i zachowaniu

·        Pedagogizacja rodziców

·        Spotkania z nauczycielami przedmiotu

11 maja 2021 – budynek A

12 maja 2021 -  budynek B

·        Spotkanie z wychowawcą – informacja o wynikach w nauce i zachowaniu

·        Pedagogizacja rodziców

·        Spotkania z nauczycielami przedmiotu

czerwiec

·        Spotkanie z wychowawcą – informacja o zagrożeniach