Obiady

 

OBIADY     ZA     CZERWIEC  2019

Budynek  A 

 

Uczniowie

--

12

dni

x

5,00

=

60,00

Pracownicy

--

12

dni

x

9,00

=

108,00

 

Budynek  B

 

Uczniowie

--

12

dni

x

5,00

=

60,00

Pracownicy

--

12

dni

x

9,00

=

108,00

 Obiady wydawane są do 18-06-2019 (włącznie)

Termin płatności   od  20 do 26  MAJA 2019

 

Wpłat należy dokonywać w kasie szkoły w godzinach i dniach otwarcia kasy lub przelewem na konto bankowe 31 1240 3914  1111 0000 3087 6592 w tytule przelewu należy wskazać imię i nazwisko ucznia i klasę lub do 05-go każdego miesiąca  wyłącznie w  kasie szkoły.

Przypominamy, że

  • nie ma możliwości wpłat za obiady w sekretariacie szkoły
  • w przypadku nieobecności dziecka w szkole obiad można zabrać do domu we własnych pojemnikach
  • jest brak możliwości dokonywania odpisów

 

K A S A    C Z Y N N A

 

Poniedziałek

12.00

-

15.00

Wtorek

nieczynne

Środa

8.00

-

12.00

Czwartek

nieczynne

Piątek

12.00

-

14.00

 

 

W celu poprawy płynności środków finansowych między bankami rodziców a rachunkiem bankowym szkoły wprowadzamy nowy termin wpłat za obiady, który będzie obowiązywał w całym roku szkolnym.

Wpłat należy dokonywać w kasie szkoły lub na konto w terminie od 20 do 28 każdego miesiąca poprzedzającego miesiąc jedzenia obiadów. (w lutym 2018 roku od 15 do 25) W tytule przelewu rodzic zobowiązany jest podać imię, nazwisko oraz klasę dziecka.

W przypadku nie dotrzymania powyższego terminu rodzic może dokonać wpłaty do 5-go każdego miesiąca wyłącznie w kasie szkoły. W tym przypadku musi być świadomy, że dziecko rozpocznie spożywanie obiadu po dwóch dniach od dokonania wpłaty. Powyższe utrudnienia wynikają z tego, że szkoła nie gotuje obiadów a korzysta z usług cateringu.

Numer rachunku bankowego szkoły

31 1240 3914 1111 0000 3087 6592

 

Przypominamy, iż zgodnie z regulaminem szkoły nie ma możliwości zwrotu środków w przypadku nieobecności dziecka w szkole. Obiady można odbierać we własnych naczyniach w godzinach wydawania obiadów od 11.45 do 13.45

 

Regulamin korzystania z posiłków w Szkole Podstawowej nr 6 im. Mieszka I 
w Świnoujściu 

 

DEKLARACJA OBIADOWA