Dyrekcja

ROK SZKOLNY 2019/2020

Dzień tygodnia

Sylwia Szostak

Ewa Rucinska

Katarzyna

Nowy - Karasek

Ewa Kaczmarczyk

Poniedziałek

8.00 – 15.00

7.30 – 14.00

7.30 – 14.30

9.00 – 15.30

Wtorek

9.00 – 15.30

7.30 – 14.30

8.00 – 15.00

7.30 – 14.00

Środa

7.30 – 14.00

9.00 – 15.30

7.30 –14.30

8.00 – 15.00

Czwartek

8.00 – 15.00

7.30 – 14.00

7.30 – 14.30

9.00 –15.30

Piątek

7.30 – 14.30

8.00 – 15.00

9.00 – 15.30

7.30 – 14.00