Dyrekcja

ROK SZKOLNY 2020/2021

Dzień
tygodnia

Sylwia
Szostak

Ewa
Rucińska

Katarzyna
Nowy
- Karasek

Ewa
Kaczmarczyk

Poniedziałek

8.00 – 15.00

9.00 – 16.00

7.00 – 13.00

7.30 – 15.30

Wtorek

7.30 – 14.30

7.30 – 14.30

7.00 – 16.30

8.00 – 14.00

Środa

8.00 – 15.00

8.00 – 15.00

7.00 – 16.00

9.00 – 16.00

Czwartek

9.00 – 16.00

7.30 – 14.30

12.00 – 16.30

8.00 –15.00

Piątek

7.30 – 14.30

7.30 – 14.30

10.00 – 16.30

8.00 – 15.00