"Zerówka" w projekcie

Nasza zerówka bierze w tym roku udział w międzynarodowym projekcie edukacyjnym pt.: „Mały Miś w świecie wielkiej literatury"Celem głównym projektu jest rozwijanie i promowanie czytelnictwa we współpracy ze żłobkami, przedszkolami, szkołami podstawowymi, szkołami specjalnymi, szkolnymi świetlicami, bibliotekami szkolnymi i publicznymi w całej Polsce i za granicą. Projekt jest zgodny z podstawą programową wychowania przedszkolnego oraz kierunkami polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2018/2019. Zakończenie projektu zaplanowane jest na: 21.06.2019 r. Nasza zerówka realizować będzie jeden moduł z projektu, a mianowicie:

Mały Miś – czytające Przedszkolaki, czyli tzw. wersja przedszkolna 

Opis:
Dzieci wraz z nauczycielem wybierają grupową maskotkę – Misia, który w roku szkolnym 2018/2019 odbędzie czytelniczą podróż po domach przedszkolaków. Misiowi zostanie nadane imię, a projekt zainauguruje czytanie w przedszkolu/grupie przedszkolnej, do którego zaprosić można osoby związane z przedszkolem. Na zdjęciu nasze przeurocze dzieciaki, wraz z misiem o imieniu Tuliś, gdyż uwielbia się przytulać