Rodzicu!

Jeżeli Chcesz aby Twoje dziecko spożywało obiady w szkole od 7 stycznia  2020 prosimy o wpłatę do kasy SP-6. Jednocześnie informujemy, iż można uiścić wpłatę na konto bankowe SP-6 od 02 do 05 stycznia 2020.

W związku z koniecznością zamawiania posiłków przez szkołę, uczeń będzie mógł skorzystać z obiadów po dwóch dniach od zaksięgowania wpłaty na koncie bankowym szkoły.