OGŁOSZENIE

Szanowni Państwo

W dniach 12 – 13 marzec 2020 r. w szkole będą zajęcia opiekuńczo wychowawcze dla dzieci, które nie będą miały zapewnionej opieki w domu. Jeżeli mogą Państwo zapewnić opiekę swoim dzieciom bardzo proszę już od jutra pozostawić je w domu i nie przyprowadzać do szkoły.

Od dnia 16 marca do 25 marca 2020 r. zgodnie z wytycznymi szkoła zostaje zamknięta w tym czasie nie będą odbywać się żadne zajęcia lekcyjne dla dzieci.

W czasie trwania zawieszenia zajęć szkolnych nauczyciele poprzez dziennik elektroniczny prześlą zagadnienia i zadania do wykonania przez dzieci.

Obiady w budynku A będą wydawane tylko jutro czyli 12 marca. Natomiast w budynku B w czwartek i piątek tj. 12-13.03.2020. Od 16-25.03 obiady nie będą wydawane. Wniesiona opłata przejdzie na miesiąc następny.

 

Z poważaniem
Dyrektor Szkoły
Sylwia Szostak