OGŁOSZENIE

Drodzy Rodzice i Uczniowie

Podstawa zdalnego nauczania, to komputer lub inne urządzenie elektroniczne (tablet, telefon) i dostęp do Internetu. Dzięki nim zajęcia szkolne można poprowadzić online.

Nauczyciele będą kontaktowali się z rodzicami i uczniami za pośrednictwem:

·        e-dziennika

·        poczty elektronicznej – każdy nauczyciel ma adres służbowy składający się z pierwszej litery imienia
i nazwiska bez polskich znaków, pisane razem + @sp6swinoujscie.pl np.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

·        komunikatorów internetowych np. Messenger lub WhatsApp (opcjonalnie)

·        platformy edukacyjnej np. edukator.pl lub innej podanej przez nauczyciela (opcjonalnie)

·        w innej formie wskazanej przez nauczyciela.

Od poniedziałku 23.03.2020 r. do odwołania uczniowie mają obowiązek realizować lekcje zdalnie zgodnie
z planem na dany dzień (nie dotyczy basenów).

Nie później niż do godziny 9.00 każdego dnia nauczyciele prześlą zagadnienia na dany dzień i przedmiot. Od godziny 9.00 do 14.00 w razie pytań lub wątpliwości będzie można kontaktować się z nauczycielami przez wyżej wymienione kanały komunikacji.

Każdy uczeń powinien mieć zapewnione stanowisko nauki: biurko, komputer/tablet lub telefon z dostępem do Internetu. Nauka powinna odbywać się w wywietrzonym pomieszczeniu. Rekomendujemy wyznaczenie stałych godzin nauki (najlepiej przedpołudniowych i wczesnych popołudniowych). W czasie nauki uczniowie powinni mieć regularne 10 – 15-to minutowe przerwy. Rozpoczęcie nauki nie powinno być poprzedzone graniem w gry komputerowe.

Zalecamy aby urządzenia, na których pracują uczniowie były zabezpieczone przed dostępem do niewłaściwych treści (np. włączona kontrola rodzicielska).

W celu wsparcia dzieci w okresie zdalnego nauczania prosimy o kontrolowanie czy uczniowie systematycznie wykonują zadania oraz pomoc we właściwym zaplanowaniu pracy (np. zadania od najłatwiejszych do najtrudniejszych, wyznaczanie małych, osiągalnych dla dziecka celów). Jeżeli Państwo nie mogą być obecni podczas zdalnej nauki dziecka prosimy o monitorowanie czy wykonuje ono zadania. (np. poprzez telefon z pracy lub rozmowę po powrocie do domu).

Prosimy chwalić dzieci za systematyczność i samodzielność.

Wspieraj, ale nie wyręczaj!