Ogłoszenie

Szanowni Rodzice uczniów klas 1-3,

od 25 maja 2020 r. umożliwiamy udział uczniów klas 1-3 w zajęciach opiekuńczo–wychowawczych z możliwością zajęć dydaktycznych w naszej szkole na zasadach zgodnych z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Edukacji Narodowej.

W związku z tym, w nieprzekraczalnym terminie do wtorku 19 maja 2020r. do godziny 12.00 prosimy o przekazanie wychowawcom informacji mailowej, które dziecko klas 1-3 będzie korzystało z wyżej wymienionych zajęć na terenie szkoły.

Jednocześnie od 25 maja 2020r szkoła organizuje zajęcia świetlicowe dla uczniów, których rodzice w nieprzekraczalnym terminie do wtorku 19 maja 2020r. do godziny 12.00 przekażą mailowo wychowawcom informację o potrzebie korzystania ze świetlicy szkolnej.

 Wytyczne GIS, MZ, MEN dla szkół pod linkiem

 https://www.gov.pl/web/edukacja/wytyczne-gis-mz-i-men

Dyrektor Szkoły Sylwia Szostak