Podręczniki na rok szkolny 2020/2021

 

PODRĘCZNIKI/ ĆWICZENIA DO ZAKUPU PRZEZ RODZICÓW

NA ROK SZKOLNY 2020/2021

KLASA

PRZEDMIOT

TYTUŁ

PODRĘCZNIKA/AUTOR

WYDAWNICTWO

TYTUŁ

ĆWICZEŃ

PIERWSZA

Religia

Kocham Pana Jezusa ( dwie części) Koordynator zespołu autorskiego ks. Dr Paweł Płaczek, wyd. Święty Wojciech

------------

DRUGA

Religia

„ Idziemy do Jezusa”

Red. ks dr Czerkawski,

E.Kondrak, Wyd. „ Jedność”

------------

TRZECIA

Religia

„ Jezus jest z nami”

Red. ks. Dr J. Czerkawski

E. Kondrak, Wyd. „ Jedność”

------------

CZWARTA

Religia

 

------------

„Miejsce pełne bogactw”

E.Kondrak, E. Parszewska, Wyd. „Jedność”

PIĄTA

Religia

Bóg szuka człowieka (dwie części) Koordynator zespołu autorskiego s. Beata Zawiślak, ks dr Marcin Wojtasik, wyd. Święty Wojciech

 

SZÓSTA

Religia

 

-----------

„Tajemnice bogatego życia”

E. Kondrak, E. Parszewska

Wyd. „ Jedność”

Język niemiecki

Język niemiecki 5 Punkt

Anna Potapowicz, Wyd. WSiP

Zeszyt ćwiczeń,
Język niemiecki 5 Punkt

Anna Potapowicz, Wyd. WSiP

SIÓDMA

Religia

„Błogosławieni, którzy szukają

Jezusa” Red. Ks. Dr K. Mielnicki

Wyd. „ Jedność”

---------

ÓSMA

Religia

„Błogosławieni, którzy ufają

Jezusowi” Red. Ks. Dr K. Mielnicki

Wyd. „ Jedność”

 

---------