Język angielski

Zakres materiału do próbnego egzaminu z języka angielskiego

Listopad 2020

 

Funkcje językowe

- zakupy, pytania związane z zakupami, ceny, garderoba

- przywitania

- przepraszanie

- propozycje

 

Środki językowe

- czasy teraźniejsze- present simple i continuous

- czasy przeszłe past simple i past continuous

- I tryb warunkowy i czas przyszły future tense

- porównania- stopniowanie przymiotników

 

Tworzenie wypowiedzi

- słownictwo związane ze sportem, zawody sportowe,  narracja w czasie przeszłym past simple