Język niemiecki

Zagadnienia na próbny egzamin ósmoklasisty z j. niemieckiego:

Zakres słownictwa:

- wygląd zewnętrzny,

- przybory szkolne,

- rodzaje sklepów,

- ubrania,

- pogoda,

- sport,

- Internet

Funkcje językowe:

- wyrażanie opinii,

- udzielanie rad,

- składanie propozycji,

- usprawiedliwianie się

Środki językowe:

- czasowniki zwrotne,

- czasowniki modalne,

- zaimki dzierżawcze,

- spójniki,

- czas przeszły Imperfekt,

- czas przeszły Perfekt

Tworzenie wypowiedzi:

- słownictwo związane z podróżowaniem, miejsca, do których można podróżować,

tworzenie zdań w czasie przeszłym Perfekt