OGŁOSZENIE

Od 18 stycznia 2021r. klasy 1-3 wracają do nauki stacjonarnej.

Oddział 0 i klasy 1-2 będą uczyły się w budynku A, a klasy 3 – w budynku B przy ul. Kościuszki 11.

Zgodnie z zaleceniami Ministra Edukacji i Szkolnictwa Wyższego częściowo zmodyfikowany zostanie plan zajęć (inne godziny rozpoczęcia i zakończenia lekcji, inne sale lekcyjne).
Szczegółowe informacje zostaną rozesłane przez dziennik elektroniczny do piątku, 15 stycznia 2021r.