Memy internetowe

W naszej szkole jak co roku obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego, aby promować nasz język ojczysty oraz uświadomić wszystkim, jak ważne jest prawidłowe posługiwanie się nim w życiu codziennym. Zdalne nauczanie nie przeszkodziło nam w celebrowaniu tego święta. Uczniowie klas VI – VIII biorący udział w zajęciach języka polskiego mieli okazję m.in. poznać jak ważną rolę pełnią znaki diakrytyczne – graficzne znaczki w postaci kresek, kropek i ogonków –  które są jedną z najbardziej charakterystycznych cech języka polskiego. Podsumowaniem zajęć było jednoznaczne stwierdzenie, że należy dbać o nasz język ojczysty, używając polskich znaków za każdym razem, gdy wysyłamy sms lub e-mail.

Z okazji Dnia Języka Ojczystego uczniowie klas siódmych wykazali się kreatywnością, tworząc memy internetowe jako komentarz do omawianych lektur „Zemsty” Aleksandra Fredry: https://drive.google.com/drive/folders/1t7Pg-Dh-kL86rQWpK4Jt0gBk4SutUgx8?usp=sharing oraz „Balladyny” Juliusza Słowackiego: https://drive.google.com/drive/folders/1YdHI9MS-bvltWHudcwCHwiCutQl3vejU?usp=sharing