Komunikat

Dyrektor  Szkoły Podstawowej nr 6 im. Mieszka I w Świnoujściu informuje, że od 18.05.2020 r. będzie stopniowo  wznawiana praca szkoły.
Kalendarz najważniejszych zmian wygląda następująco:
od 18.05.2020 r.:

• możliwość prowadzenia bezpośrednich zajęć rewalidacyjnych;
od 25.05.2020 r.:
• możliwość wznowienia zajęć opiekuńczo-wychowawczych dla uczniów klas I-III szkół podstawowych z możliwością zajęć dydaktycznych; 
• organizacja konsultacji na terenie szkoły dla uczniów klas VIII; 
od 1.06.2020 r.:
• organizacja konsultacji dla uczniów wszystkich klas.

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA UCZNIÓW KLAS I-III

Rodzice, którzy chcą skorzystać z organizowanych w naszej placówce zajęć opiekuńczych z możliwością zajęć dydaktycznych dla dzieci, powinni wypełnioną deklarację oraz oświadczenie, stanowiącą jednocześnie wniosek o zorganizowanie opieki dla dziecka w czasie obowiązywania zmienionych warunków pracy  w klasach I-III, przesłać  do 22.05.2020 r. drogą elektroniczną na adres:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Kangur Matematyczny

KANGUR MATEMATYCZNY 2020 - PRZEZ INTERNET

Informujemy, że tegoroczna edycja Międzynarodowego konkursu KANGUR MATEMATYCZNY odbędzie się internetowo - poprzez Platformę Dzwonek.pl.

Konkurs zostanie poprzedzony konkursem próbnym. W tabeli podajemy terminy i godziny obu konkursów dla poszczególnych grup wiekowych (kategorii).

 

kategoria

Konkurs próbny

Konkurs KANGUR MATEMATYCZNY 2020

KADET (klasy 7 i 8)

25 maja, godz. 14.15

2 czerwca (wtorek), godz. 16.45

BENIAMIN (klasy 5 i 6)

25 maja, godz. 17.15

3 czerwca (środa), godz. 17.15

MALUCH (klasy 3 i 4)

26 maja, godz.14.15

4 czerwca (czwartek), godz. 16.45

ŻACZEK (klasy 2)

26 maja, godz. 16.45

5 czerwca (piątek), godz. 16.45

 

Konkurs będzie trwał 90 minut.

Uczestnicy konkursu proszeni są o zapoznanie się z Instrukcją dla uczestników konkursu znajdującą się na stronie Organizatora: kangur-mat.pl.

Szkolny Koordynator Konkursu do dnia 22 maja roześle za pośrednictwem wychowawców uczniom startującym w konkursie następujące informacje: kategorię, w jakiej startuje uczestnik, nazwę użytkownika (login) oraz hasło, za pomocą których trzeba się będzie zalogować na Platformę Dzwonek.pl. Prosimy, aby uczniowie od razu po otrzymaniu loginów i haseł zalogowali się na swoje konta konkursowe i uzupełnili dane osobowe.

Szkolny Koordynator Konkursu

 

Ogłoszenie

Szanowni Rodzice uczniów klas 1-3,

od 25 maja 2020 r. umożliwiamy udział uczniów klas 1-3 w zajęciach opiekuńczo–wychowawczych z możliwością zajęć dydaktycznych w naszej szkole na zasadach zgodnych z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Edukacji Narodowej.

W związku z tym, w nieprzekraczalnym terminie do wtorku 19 maja 2020r. do godziny 12.00 prosimy o przekazanie wychowawcom informacji mailowej, które dziecko klas 1-3 będzie korzystało z wyżej wymienionych zajęć na terenie szkoły.

Jednocześnie od 25 maja 2020r szkoła organizuje zajęcia świetlicowe dla uczniów, których rodzice w nieprzekraczalnym terminie do wtorku 19 maja 2020r. do godziny 12.00 przekażą mailowo wychowawcom informację o potrzebie korzystania ze świetlicy szkolnej.

 Wytyczne GIS, MZ, MEN dla szkół pod linkiem

 https://www.gov.pl/web/edukacja/wytyczne-gis-mz-i-men

Dyrektor Szkoły Sylwia Szostak

Zasady zachowania na lekcjach online

Drodzy  rodzice i uczniowie

W związku z obecną sytuacją i wprowadzeniem zdalnego nauczania nauczyciele w Szkole Podstawowej nr 6 im. Mieszka I prowadzą pracę za pomocą Dysku Google, aplikacji Discord, komunikatora Skype oraz portalu Edukator.

Służą one do :

  1. prowadzenia zajęć on-line,
  2. zamieszczania materiałów przez nauczycieli,
  3. przesyłania przez nauczycieli zadań i ćwiczeń dla uczniów,
  4. wymiany poglądów związanych z tematami zajęć.

Sposób  i zasady prowadzenia zajęć  określa nauczyciel, a uczniowie mają obowiązek podporządkowania się im.

Podczas zdalnego nauczania obowiązują takie same zasady jak podczas lekcji tradycyjnych.

Zachowujemy kulturę języka, nie używamy wulgaryzmów, szanujemy wypowiedzi innych.

Piszemy konkretne pytania i odpowiedzi.

Zachowanie uczniów podczas zdalnego nauczania będzie brane pod uwagę przy wystawianiu oceny z zachowania.

Podczas nauczania zdalnego prowadzonego za pomocą Dysku Google, aplikacji Discord, komunikatora Skype oraz portalu Edukator, zabrania się:

  1. wklejania linków przez uczniów,
  2. rozmów niezwiązanych z tematyką zajęć,
  3. zamieszczania materiałów, zdjęć  nie związanych z tematyką zajęć
  4. udostępniania  Dysku Google, aplikacji Discord, komunikatora Skype oraz portalu Edukator osobom spoza Szkoły Podstawowej nr 6 im. Mieszka I.

W przypadku łamania powyższych zasad :

  1. nauczyciel może wpisać uwagę  uczniowi do e-dziennika za zakłócanie zajęć, utrudnianie w prowadzeniu zajęć;
  2. administrator strony może zablokować dostęp do aplikacji  dla uczniów  do czasu rozpoczęcia zajęć.

Wobec osób, które będą łamały powyższe zasady będą wyciągane konsekwencje zarówno w szkole jak i prawne.

Dyrektor Szkoły
Sylwia Szostak